30 anys treballant per les persones i pel medi ambient

El voluntariat i els nostres projectes (XVII)

El voluntariat de Caritas, segons el nostre model d’acció, «acompanya, promou, dona suport, potencia, possibilita, dinamitza, detecta, valora la persona i diu sense paraules que es pot comptar amb ell; però no suplir-la, respectant la seva dignitat i el seu procés». La persona és el centre de la nostra acció. Els serveis i projectes són les eines per tal que el participant pugui sortir de la pobresa que pateix i pugui desenvolupar-se i emancipar, i integrar-se socialment.

Són molts i variats els projectes on participen les persones voluntàries a Caritas Diocesana i a les Parroquials, però la finalitat és la mateixa, tal com ens ho recorda el Papa Francesc a la comunitat de Caritas: l’arrel de la caritat és l’amor.

Tenim diferents projectes on participa el voluntariat fent la tasca, encomanada per a la transformació social, per fer present l’amor de Déu. Els projectes van des de la primera acollida i l’acompanyament dels participants des de les Caritas Parroquials, que són dos projectes centrals de la nostra acció. També els cursos d’integració i formació per donar resposta a la recerca de treball.

Les famílies que tenen fills poden accedir també als projectes de Reforç Escolar o el Centre Obert. Dins d’Economia Solidària el suport dels equips de voluntaris a la tasca de sensibilització i gestió de botigues Moda re-, naus Mestral o tallers de bosses reciclades, o en el projecte rbres d’Algendar i els projectes de Cooperació on el voluntariat jove pot descobrir i després sensibilitzar altres joves de la Diòcesi vivint amb joves i famílies de cristians Palestins a Betlem. Tots aquests projectes es poden realitzar gràcies al voluntariat que regala el seu temps, la seva dedicació i l’amor als més febles.

 

Càritas Menorca

Hits: 144