50 Anys Escoltes de Menorca

Mantenir l’essència

En un moment en què la globalització està a l’ordre del dia és important el fet diferencial, millor dit, és fonamental. Mantenir-se diferent de la resta, dels altres, és necessari també en el món del lleure. Per açò, els Escoltes hem de ser fidels al nostre Mètode, que ens fa diferents a tots els altres moviments i hem de ser capaços de posar aquest Mètode al dia. Després de 114 anys des de la seva fundació, el Moviment Escolta és viu, perquè s’ha sabut renovar, mantenint l’essència.

Algunes de les intuïcions de Sir Robert Baden-Powell són ara utilitzades amb normalitat en molts àmbits educatius: el treball en petit grup, el progrés a través de projectes, les tasques fetes entre tots en les quals els que saben ajuden els que saben menys, etc. Aquestes actituds forment part de l’essència del Moviment Escolta des dels seus inicis. Va arribar, més endavant, la “coeducació” molt abans que les “polítiques de gènere” trobessin lloc en els debats educatius. El gran repte del Moviment és aprofundir en aquestes arrels, sense deixar-se distreure per elements que ens poden distanciar del nostre objectiu fonamental: educar persones, crítiques i actives, que es comprometin a fer el món millor cada dia. Seguir en contacte amb la natura, apropar els infants, adolescents i joves a Déu a través de la contemplació de la Creació i de la relació amb els germans més enllà de les diferències personals, amb l’esforç personal. Aquesta és l’essència del Moviment Escolta

Publicat al full dominical del 13 de juny de 2021

 

Hits: 382