50 Anys Escoltes de Menorca

Inicis del Moviment Escolta a Espanya

El Moviment Scout va ser fundat per Sir Baden-Powell amb l’objectiu de crear un moviment educatiu per als joves. El 1907 va organitzar el primer campament Scout per a alumnes d’escoles públiques a l’illa de Brownsea (Anglaterra). A partir d’aquell moment, l’escoltisme es va estendre i l’any 1920 el moviment educatiu ja estava present a més de 35 països, incloent Espanya.

A Espanya va ser el capità D.Teodoro de Iradier qui va contactar amb l’escoltisme i el va adaptar a la realitat espanyola. Gràcies a la col·laboració del periodista Arturo Cuyás i Armengol es va obtenir una gran difusió. Finalment, seria el 3 de juliol de 1912 quan es van presentar els Estatuts i Reglaments de l’Associació d’Exploradors d’Espanya i l’11 d’agost d’aquell mateix any es va crear la primera tropa d’exploradors.

Al llarg dels anys, l’escoltisme espanyol es va anar enriquint i adaptant als canvis de la societat. Així, gràcies a l’aportació didàctica de Juan Antonio Dimas es va dotar a l’organització d’uns ideals universals, apolítics i aconfessionals que van permetre l’existència i evolució de l’organització. Així i tot, després de la Guerra Civil, el 22 d’abril de 1940 per ordre del Ministeri de Govern es va produir “la suspensió d’activitats de l’Associació Nacional d’Exploradors d’Espanya”. Aquest fet va provocar que molts grups desapareguessin, encara que molts altres van seguir a la clandestinitat en l’anomenat “escoltisme d’espera”. A partir dels anys 50, malgrat aquesta prohibició, va haver-hi una tolerància cap a la participació en conferències internacionals. Però no seria fins a gener de 1977 quan l’Associació de Scouts d’Espanya es legalitzaria completament.

Extret de la pàgina web scout.es

Publicat al full dominical del 4 d’octubre de 2020