50 Anys Escoltes de Menorca

El petit grup

 

És l’element personalitzador i socialitzador per excel.lència. És en el petit grup on els fillets i
filletes tenen més facilitat per expressar les seves opinions i ser ells mateixos, i, per tant, ser valorats i considerats pels altres. D’altra banda, és socialitzador perquè dins el petit grup aprenen les normes de convivència. És important que el grup sigui prou ampli perquè permeti un cert nivell d’organització i un elevat sistema de relació entre tots els membres, però, a la vegada, prou reduït com perquè els fillets es sentin acollits i valorats, puguin trobar el seu lloc, realitzar una funció concreta i aprendre a responsabilitzar-se de la tasca conjunta. La pràctica ens ha demostrat que el petit grup no hauria de tenir mai més de 6 integrants.

Dins del petit grup, el diàleg, la confrontació d’opinions i el treball en equip porten a l’aprenentatge d’actituds de col.laboració, respecte, tolerància, valoració de la diversitat i comprensió. Ens agrada distingir entre treball en grup i treball en equip. En el treball en grup, les feines es reparteixen entre els diferents membres i cadascun se’n fa responsable d’una part. En el treball en equip totes les feines es fan entre tots i les decisions es prenen de mutu acord. En general, aquest és més lent i feixuc que el treball en grup, perquè és necessari que tothom es posi d’acord, però, per contra, les decisions preses són de més qualitat. Per això, a l’hora de triar un projecte, de definir-lo, de marcar les normes, etc., és millor fer un treball en equip, en canvi, per assignar tasques o feines concretes és preferible el treball en grup.

Publicat al full dominical del 10 de gener de 2021

 

Hits: 229