50 Anys Escoltes de Menorca

Associació Diocesana, 50 ANYS

Amb el naixement dels diferents agrupaments escoltes a Menorca als anys seixanta i de la relació amb d’altres de fora de l’illa, va sorgir la necessitat d’una coordinació entre els mateixos i una vertebració com a moviment a través del Moviment Scout Catòlic (MSC). Així, des dels agrupaments de Federico Pareja i Sant Jordi de Ciutadella -amb el salesià Quique Granell i Pere Marqués respectivament- començaren a fer feina per impulsar l’Associació Diocesana d’Escoltisme de Menorca que es va constituir l’any 1971. Aquesta entitat, llavors, va actuar d’interlocutora amb els moviments de fora, va establir las bases d’una formació per als caps dels
agrupaments, amb el suport del Moviment de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, va regular els campaments escola inicials, demanava els permisos corresponents de l’època per fer sortides i acampades, i es van fer uns estatuts, essent un pas d’organització important com a moviment escolta i d’església. L’any 1975, en Miquel Sintes, que havia estat inicialment cap de l’agrupament Federico Pareja, fou designat primer comissari general de l’associació pel bisbe Miquel Moncadas.

Des de l’ADE Escoltes de Menorca s’ha vetllat sempre per l’aplicació de la metodologia escolta, vam ser innovadors en diversos aspectes basats en la pedagogia activa, que després el sistema
d’educació formal ha incorporat molts dels seus elements, vam organitzar els primers cursos per aprendre a escriure en català, també els primers cursos de primers auxilis i socorrisme. Aquest eix
d’educació va consolidar-se amb la creació l’any 1986 de l’Escola de Formació d’Escoltes de Menorca per donar resposta a la demanda de formació en el lleure de l’illa, que ha format unes quantes generacions de caps escoltes, monitors i directors de temps lliure al llarg d’aquests 50 anys gràcies al suport que li han donat els 17 equips diocesans que l’han dirigida fins al dia d’avui.

Extret del llibre “Escoltes de Menorca MSC. Més de 50 anys… sempre a punt”

Publicat al full dominical del 18 d’abril de 2021

 

Hits: 359