Administrador Diocesà de Menorca

CURRICULUM VITAE

Gerard Villalonga Hellín

 Nascut a Maó, el 29 d’abril del 1958. Va estudiar Magisteri a Palma de Mallorca (Professor d’EGB, 1978) i va ingressar al cos de professors d’EGB, treballant a diversos col·legis públics com a professor de llengua espanyola, d’anglès i de religió. Posteriorment va sol·licitar l’excedència voluntària.

Va ingressar al Seminari durant el servei militar, a Astorga, als 24 anys. Allí va obtenir la Llicenciatura en Estudis Eclesiàstics (Batxiller en Teologia). Va ser ordenat prevere a la Catedral de Menorca el 20 de juny de 1987 per Mons. Antoni Deig i Clotet.

Després de tres anys com a vicari de la parròquia de St. Francesc de Ciutadella, va marxar a fer estudis a la Universitat Gregoriana de Roma (1990-1993) on va assolir el grau de Llicenciat en Dret Canònic i va realitzar un postgrau d’especialització en Jurisprudència.

En tornar a Menorca va ser nomenat rector de la parròquia de la Mare de Déu del Roser des Castell (1993-2005) i Vicari Judicial de la Diòcesi (1993-2013). L’any 2005 és destinat a Ciutadella i és nomenat rector de Ntra. Sra. del Roser (Catedral) i de Sant Francesc (2005-2016). Des del 2005 és també canonge i degà de la Catedral Basílica de Menorca. El 2011 el Bisbe Salvador Giménez Valls el va nomenar vicari general de la Diòcesi i el 2015 va tornar a ser vicari judicial.

Al setembre de 2015, havent pres possessió Mons. Salvador Giménez com a bisbe de Lleida, va ser elegit pel col·legi de Consultors com a administrador diocesà de Menorca, càrrec que va exercir des del 22 de setembre de 2015 fins al 7 de gener de 2017. Un cop arribat el nou bisbe, Mons. Francisco Conesa, va ser ratificat com a vicari general i vicari judicial de la Diòcesi.

Va ser rector de la parròquia de Sant Martí des Mercadal els anys 2016-2018 i ,també, des del 2016 és rector del Santuari de la Mare de Déu del Toro. A més, des del 2018 és rector de Sant Francesc d’Assís de Ciutadella.

Així mateix, des de l’any 1993 ha format part de diferents organismes consultius diocesans: Consell Presbiteral, Col·legi de Consultors i Consell de Pastoral. Des de l’any 2021 és conseller d’Editorial Menorca, SA, empresa editora del Diari Menorca.

Hits: 865