Altres serveis

Responsable de la Formació dels Diaques Permanents:
Mn. Cristòfol Vidal Barber

Delegat per a les causes dels sants:
Mn. Llorenç Sales Barber

Delegada en la Fundació Xipell:
Sra. Magdalena Moll Pons

Hits: 447