Balears, entre les 10 comunitats on més augmenten les declaracions amb la X a favor de l’Església

•A Espanya es van assignar 267,83 milions d’euros a l’Església Catòlica a través de les declaracions de la renda, 11,6 milions més que en 2016

 •L’Església Catòlica agraeix poder comptar amb més recursos per al servei que presta a la societat en les seves dimensions religiosa, espiritual i social.

Les Illes Balears es troben entre les comunitats en què més augmenten les declaracions a favor de l’Església Catòlica. Segons les dades presentades per la Conferència Episcopal Espanyola relatives a l’exercici econòmic de 2017 i que van ser objecte de la campanya de la renda 2018, les Balears estan entre les deu CCAA en què es va incrementar el nombre de contribuents que van marcar la casella a favor de l’Església (Andalusia, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Extremadura, Madrid, La Rioja i València).

En concret, el nombre d’assignacions a l’Església Catòlica a Balears a través de l’IRPF de 2017 va arribar a 146.444, un 0,58% més que en 2016 (146.091 assignacions). Així, si aquest any els balears van donar 5.452.310 d’euros a través de les seves declaracions de la renda, el 2017 la xifra va arribar a 6.040.540 euros, gairebé 600.000 euros més.
Aquestes xifres corresponen a les Illes Balears en el seu conjunt, ja que degut a la seva naturalesa no es disposa de dades diferenciades per illes.
A tota Espanya
Balears segueix la tendència de la resta d’Espanya, on, en general, la quantitat destinada pels contribuents a l’Església Catòlica augmenta. En 2017 es va incrementar en 11.626.046 euros i va aconseguir els 267.834.192 milions, la qual cosa suposa un augment del 4,4% respecte a l’any anterior. Es tracta de la xifra més alta des del començament de l’actual sistema d’assignació tributària, l’any 2007.
L’increment de la quantitat obtinguda es deu fonamentalment a dos factors: la millora de la situació econòmica i, en conseqüència, l’increment general de la renda declarada en l’IRPF, i l’augment de 51.658 declaracions amb assignació a favor de l’Església, provinent en la seva majoria de nous declarants.

Els espanyols es mostren sensibles a l’Església Catòlica i la seva labor social. Un terç dels contribuents (33,3%) van marcar la X a favor de l’Església Catòlica en les seves declaracions i el 64,3% dels declarants en favor de l’Església marquen també la casella d’altres finalitats socials.

Cal recordar que amb la casella del 0,7% per a l’Església i per a Altres finalitats socials, el contribuent no paga més impostos ni es retornen menys diners i, en canvi, amb l’assignació realitzada pels ciutadans l’Església Catòlica compta ara amb més recursos per al servei que presta a la societat en les seves dimensions religiosa, espiritual i social. Per això agraeix la col•laboració de tots aquells que contribueixen a aquesta missió amb el gest de marcar la X, així com a tots els que l’ajuden en les altres campanyes realitzades al llarg de l’any o la sostenen amb la seva col•laboració personal en temps i oració.