Bisbe contemporani 15 – Francesc Xavier Ciuraneta Aymí (1940 – )

Natural de Palma d’Ebre, a les comarques de la Tarragona que hi és banyada per aquell riu cabalós, avui dia és bisbe emèrit que viu jubilat a la terra de les seves arrels, després d’haver exercit el govern de dues diòcesis successives entre 1991 i 2007. Primer: fou ordinari de Menorca i, després, de Lleida. És nat el 12 de març de 1940.

L’ordenació de prevere (28 de juny de 1964) li va ser donada per un bisbe ciutadellenc, Mons. Manuel Moll Salord, qui aleshores governava la diòcesi de Tortosa des de 1943. Rebé el nomenament papal de bisbe el 12 de juny de 1991, per tal d’ocupar la vacant de Menorca que havia deixat Deig en ser traslladat a Solsona. L’ordenació la rebé a la catedral de Menorca el 14 de setembre del mateix any, a mans de l’arquebisbe italià Mario Tagliaferri, llavors Nunci apostòlic a Espanya. Entre nosaltres, Ciuraneta va pastorejar vuit anys, fins que passà a la Seu de Lleida el 29 d’octubre de 1999. La salut, però, va obligar-lo a presentar la renúncia el 8 de març de 2007, posant corol·lari a la seva important obra episcopal per a l’Església catòlica.

En el seu pontificat a Menorca mereix la dedicació plena que va fer possible la instrucció del procés diocesà de beatificació dels màrtirs de la persecució religiosa de 1931-1939: una tasca culminada quan ja era a Lleida. A més, va convocar una Assemblea Diocesana (1996-97), al final de la qual va acceptar totes les propostes de renovació de la vida cristiana a la nostra Església particular. Els eixos que hi foren assenyalats foren: evangelització, santificació i servei. A ell, per últim, li va correspondre d’afrontar la rehabilitació integral de les dependències del Seminari conciliar.

Miquel Ángel Limón

Hits: 201