Bisbe contemporani 2 – Pedro Antonio Juano  (1744-1814)

4ojuano

De Sòria, nasqué a la petita localitat  de Villar del Río el 17 de gener de 1744. Va estudiar a Salamanca, i obtingué un doctorat en Teologia en el convent-universitat d’Àvila. Als 21 anys ja s’ocupava d’algunes càtedres com a professor eclesiàstic. Segon bisbe de Menorca de la relació ordinal de l’episcopologi, exercí el seu ministeri pastoral de 1803 a 1814. En un temps d’agudes necessitats laborals, va menar d’obrir el camí que passa ran de la cala des Degollador de Ciutadella. Encara hi existeix, allí, la cadira del bisbe que els obrers, en agraïment, li tallaren sobre la roca. Conte la tradició que li agradava d’ocupar-la, de fer-hi contemplacions paisatgístiques i, fins i tot, de tenir-hi alguns despatxos amb els prelats familiars. Ordenà la construcció del que, encara avui, és el palau episcopal sobre l’edifici de l’antiga casa de la Pabordia de l’església parroquial de Ciutadella. També va fer obrir la capella del Santíssim (en l’actualitat, de la Puríssima Concepció) i va ordenar de construir la façana principal de la Catedral, segons els cànons del gust neoclàssic d’aleshores, en allò que avui denominam la “façana dels bisbe Juano”, acabada el 1813. En els onze anys d’episcopat, va erigir parròquies, com ara les de Sant Lluís (1807) i la des Migjorn Gran (1812). I va fer construir l’esglesiola rural de Sant Joan de Carbonell, a tocar de Fornells. Però, en el camp diguem-ne civil, s’afanyà a assegurar una absoluta castellanització de la nostra Església particular. De pensament absolutista, el 1810, arran de la Revolta Menorquina de març d’aquell any, i en el bell mig d’una atmosfera de liberalisme i de protestes socials contra les autoritats polítiques reials de Menorca, va viure desterrat uns mesos a Palma. Morí el 4 de gener de 1814. Avui és enterrat a la Catedral: fou el primer bisbe en trobar-hi la seva tomba dels sis que, fins als nostres dies, hi descansen, a saber: Juano, Ceruelo, Díaz Merino, Mercader, Torres i Pascual Marroig. Juano ocupà la diòcesi onze anys.

Miquel Ángel Limón

Hits: 187