Bisbe contemporani 6 – Tomás de Roda y Rodríguez (1779-1857)

Nascut a la localitat granadina de Murtas, va regir la nostra diòcesi de 1853 a 1857.  El seu és el pontificat més breu de tots, només quatre anys. Havia ocupat la titularitat de la parròquia del seu poble durant trenta-quatre anys, de manera que fou presentat per a bisbe de Menorca a una edat prou avançada, als 73. El consagraren a Madrid el 21 de desembre de 1853. En fer l’entrada el 29 de març de 1854, tingué una rebuda apoteòsica dels menorquins, atesos els molts anys en què la diòcesi havia romàs vacant; i, d’altra banda, perquè la seva sola presència esvaïa els temors de supressió de la demarcació diocesana de Menorca com a organització autònoma.  De Roda va iniciar els primers tràmits per instituir un seminari diocesà, aconseguint que l’Ajuntament de Ciutadella fes cessió de les velles instal·lacions del convent desamortitzat dels frares agustins. Però la realitat joiosa de la inauguració definitiva li hagué de correspondre al seu successor, Mateu Jaume. Visità en persona, amb gran cura i interès episcopal, els nombrosos menorquins que, constantment, emigraven a Algèria. Féu el viatge a aquelles regions per una disposició expressa de la reina Isabel II, tot aprofitant els actes solemnes que es feren per celebrar la troballa de les restes de sant Jeroni, màrtir espanyol, en aquelles terres nord-africanes. El 1855 va ordenar la reconstrucció del campar de Santa Maria de Maó. Altrament, li va correspondre de viure la col·locació de la primera pedra de l’obelisc des Born, obra iniciada el 1857 i acabada l’any venidor, en el tricentenari dels fets que s’hi volien commemorar al voltant de s’Any de sa Desgràcia del 9 de Juliol de 1558. El 1857, un 18 de setembre, s’embarcà a Ciutadella per verificar el seu trasllat a la diòcesi de Jaén. Però hi va morir a penes trenta dies més tard, la tarda de l’11 de març de 1858.

Miquel Ángel Limón

Hits: 42