Capella de Ntra. Sra. dels Àngels

 

Direcció:
GPS: 39°58’17.7″N 3°50’07.8″E
CP.
07760 – Urbanització Cala Blanca –  Ciutadella de Menorca
Telèfon de contacte
971380010
Mail
Només Juliol i Agost
Responsables
Parròquia de sant Esteve
Rector:
Mn.Joan Bosco Faner Bagur
TITULAR DE LA CAPELLA – Ntra. Sra. dels Àngels
HISTÒRIA DE LA CAPELLA
A partir dels anys seixantes del segle XX es començaren a desenvolupar les urbanitzacions del litoral menorquí. Es tractava d’urbanitzacions turístiques, però també residencials, ja que moltes famílies menorquines, gràcies a l’augment del poder adquisitiu i a la difusió dels automòbils fins i tot entre les classes populars, pogueren construir o adquirir xalets i apartaments. Actualment aquestes urbanitzacions també són la residència habitual de molts menorquins durant tot l’any. Amb la finalitat de donar servei religiós a aquests nuclis turístics i residencials, almenys durant els mesos d’estiu.

 

Al municipi de Ciutadella hi ha tres capelles a les urbanitzacions que presten aquest servei religiós durant els mesos de juliol i agost a residents i estiuejants. Són les capelles de Nostra Senyora de Montserrat (cala’n Blanes), Nostra Senyora dels Àngels (cala Blanca) i Nostra Senyora del Carme (Cap d’Artrutx). La primera està adscrita a la parròquia del Roser de la Catedral, i les altres dues, a la parròquia de Sant Esteve.

La seva estructura és semblant, ja que hi consten d’una edificació on hi ha l’altar i altre mobiliari i objectes i ornaments litúrgics i una esplanada on s’hi acomoden els fidels durant les celebracions, asseguts en cadires plegables.

 

Hits: 343