CARTA DEL SR. BISBE DE MENORCA AL BISBE DE MALLORCA

Benvolgut germà Sebastià: A través d’aquestes retxes i en nom de tota la Diòcesi de Menorca, vull fer-te arribar els nostres sentiments de caritat i fraternitat vers tots aquells que han patit les conseqüències de les pluges torrencials caigudes al nord de Mallorca durant el dia d’ahir. Sobre tot ens solidaritzem amb totes aquelles persones que han patit directament la pèrdua o desaparició d’algun familiar; ens unim al seu dolor i els encomanem en les nostres pregàries. També ens posem a la vostra disposició per tot allò que considereu que pot ser una ajuda per la nostra part, tan a nivell institucional com a personal.

Ciutadella de Menorca, 10 d’octubre de 2018.

+ Francesc Conesa Ferrer,

Bisbe de Menorca.