Primera Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran

Amb motiu de la Primera Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran, el bisbe Mons. Francesc Conesa ens fa arribar una reflexió sobre la importància d’aquesta jornada i convida als fidels a participar a aquesta celebració amb  l’Eucaristia que

Read more