Celebrar quaresma en familia

 – Material pel TRIDUUM PASQUAL: 

– Pdf     –  TRIDUUM PASQUAL – Català
– Pdf     –  TRIDUUM PASQUAL – Castellà

– Material pel DIUMENGE DE RAMS: 

-Vídeo – Celebració de la Missa – Parròquia de sant Bartomeu ( Evangeli i Sermó )

– Pdf     –  DIUMENGE DE RAMS Catequesi a Casa – Català
– Pdf     –  DIUMENGE DE RAMS – Castellà

 – Material pel 5è de Quaresma  – Cicle A: 

– Video – Celebració de la Missa – Parròquia de sant Bartomeu ( Evangeli i Sermó )
– Pdf     –  V de Quaresma
– Pdf     –  V de Quaresma – Català
– Pdf     –  V de Quaresma – Castellà

 – Material pel 4art de Quaresma  – Cicle A: 

– Video  – La Quaresma ( Los pingüinos nos explican en que consiste la Cuaresma )
– Video – Celebració de la Missa – Parròquia de sant Bartomeu ( Evangeli i Sermó )

– Pdf  IV de Quaresma – CELEBRAR I PREGAR EN TEMPS D’EPIDÈMIA – Subsidi a càrrec de la Comissió Nacional de Litúrgia (de la Conferència Episcopal Italiana)

– Pdf    IV de Quaresma – Introducció
– Pdf    IV de Quaresma – Castellà
– Pdf    IV de Quaresma – Català