Col.legi de consultors

Aquest Col·legi de Consultors, actuarà alhora como a Comissió Permanent del Consell Presbiteral.

Mons. Gerard Villalonga Hellín, President.
Mn. Joan Bosco Faner Bagur, Vicari General.
Mn. Llorenç Sales Barber, Rector del Seminari.
Mn. Joan Miquel Sastre Preto, Arxiprest de Maó.
Mn. Francesc Triay Vidal, Arxiprest de Centre.
P. Emili Marcos Souto, Arxiprest de Ciutadella
Mn. Jesús Llompart Díaz (del Consell Presbiteral)
Mn. Jaume Albert Vidal Pelegrí (del Consell Presbieral)
Mn. Josep Lluís Ponsetí Pons (Del Consell Presbiteral)

El degà d’aquest Col·legi serà Mn. Francesc Triay Vidal, el més antic per ordenació sacerdotal.

Hits: 694