Col.legi de consultors

Aquest Col·legi actua també com a Consell de Govern i Comissió Permanent del Consell Presbiteral. Està format per:
Mons. Francesc Conesa Ferrer
Mn. Gerard Villalonga Hellín,
Mn. Joan Febrer Rotger, secretari
Mn. Llorenç Sales Barber
Mn. Joan Bosco Faner Bagur
Mn. Joan Bosco Martí Marqués
Mn. Joan Miquel Sastre Preto

Hits: 394