Comença un nou curs de teologia

L’Institut Diocesà de Teologia de Menorca (IDITEM) és la institució acadèmica de l’Església catòlica de Menorca encarregada de la formació teològica dels agents de pastoral i de tots els creients en general.

DESCARREGA EL PROGRAMA: Tríptic Iditem curs 2023-2024 

Destinataris (tipus d’alumnes)

Oients: els matriculats a totes o a alguna de les assignatures sense intenció de tenir un reconeixement acadèmic del bisbat.

Ordinaris: els que exerceixen o volen exercir un ministeri, aconseguint una mena de reconeixement acadèmic del bisbat.

Estructura

L’oferta de l’IDITEM d’enguany es basa, fonamentalment, en dos grans blocs amb una mateixa temàtica:

A) Per aquest curs acadèmic, l’Escola de Teologia tindrà com a finalitat el coneixement i aprofundiment de les Constitucions dogmàtiques del Vaticà II.

B) Jornades anuals / ISCREB tractaran també sobre la temàtica “Les Constitucions del Vaticà II”.

A) ESCOLA DE TEOLOGIA

Aquestes assignatures són aconsellables per als catequistes, lectors i professorat de Religió. Es faran als tres arxiprestats. La formació és gratuïta. 

  1. A MAÓ. Es farà a la Casa de l’Eglésia. Començarà el 9 d’octubre a les 20.15 h. 

Doctrina social de l’Església (segueix temàtica curs passat). Professor: Llic. Josep Sastre (I semestre: octubre-gener).

-El Vaticà II i les Esglésies orientals (Decret Orientalium Ecclesiarum). Professora: Llic. Isabel Serra (II semestre: febrer-juny).

2. A CIUTADELLA: Es farà al Seminari Diocesà. Començarà el 10 d’octubre a les 20.15 h.

Constitucions dogmàtiques (Vaticà II). Professor:  Llic. J. Bosco Faner.  (I, II i III trimestres).

3. A FERRERIES: Es farà a l’església de Santa Maria. Començarà el dissabte 21 d’octubre a les 10.15 h.

-Constitucions “Sacrosanctum Concilium” (sobre la sagrada litúrgia) i “Dei Verbum” (sobre la divina revelació).   (I i II trimestres) Professor:  Llic. Josep Manguán.

-Constitució “Gaudium et spes”    (pastoral sobre l’Església en el món) (III trimestre) Professor:  Llic. Joan Febrer.

B) JORNADES ANUALS/ ISCREB

Totes les trobades es duran a terme a la Sala d’Actes del Seminari Diocesà, a les 20.15 h (Ciutadella). Entrada oberta a tothom. 

Temàtica: Les Constitucions del Vaticà II

1a Trobada:   6 d’octubre. Professor: Mn.Jaume Fontbona.

2a Trobada: 1 de desembre.  Professor: Josep Teixidó (CPL).

3a Trobada:  9 de febrer. Professor: Dr. Marc Mercader (UIB).

4a Trobada:  17 de maig. Professor: Santiago Torres (Cristianisme i Justícia).

 

 

 

Hits: 87