Comissió diocesana per a la sustentació del clergat

Mons. Gerard Villalonga Hellín, Bisbe de Menorca
Mn. Bosco Faner Bagur, Vicari General
Mn. Joan F. Camps Serra, del Consell Presbiteral, secretari
Sr. Jaume Faner Gomila, del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics
Mn. Josep Manguan Martínez, del Consell Presbiteral
Mn. Josep Lluis Ponseti Pons, del Consell Presbiteral

Hits: 480