Comissió diocesana per a la sustentació del clergat

Mons. Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca
Mn. Gerard Villalonga Hellín, Vicari General
Mn. Joan F. Camps Serra, del Consell Presbiteral, secretari
Mn. Bosco Faner Bagur, del Col·legi de Consultors
Sr. Jaume Faner Gomila, del Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics
Mn. Josep Manguan Martínez, del Consell Presbiteral
Mn. Josep Lluis Ponseti Pons, del Consell Presbiteral

Hits: 294