Confer celebra el recés d’Advent

Confer de Menorca es va reunir el passat 1 de desembre al Toro per un temps de recés i preparar l’arribada de Jesús. La germana dominica Lucía García Ogendo resumeix així l’experiència.

El passat dia 1 de desembre la Confer de Menorca ens vam reunir al Toro per tenir un temps de recés a un lloc que convida a viure amb serenor i pau gaudint de la bellesa de la natura.
El tema era “Viure la Santedat avui en odres nous”. La Germana de Nostra Senyora de la Consolació, Rosy Treviño, ens va anar introduint i conduint en aquest tema en aquest tema en el qual el Papa Francés ens ha fet una crida -a través de la seva exhortació apostòlica Gaudete et exúltate -als cristians per ser sants.
Amb la Germana Rosy vam esbrinar com entenem la santedat des del Concili Vaticá ll. Per ser sants no hi ha una sola forma de vida com podría ser la vida sacerdotal i religiosa, com s’entenia abans. Hem de tenir clar que tots son cridats a ser sants des de la nostra vocació i des dels gestos quotidians viscuts amb amor.
També avui, nosaltres els religiosos, vivim un temps de canvi que ens demana molta responsabilitat per ser valents i profundament humans.
Ens vam demanar si realment el que vivim avui és significatiu pel món actual i creiem que sí. Sí, però si ens innovem i vivim amb fidelitat a l’Esperit els “odres” de l’acompanyament, de la formació contínua, de comunió, i de servei.