Conferència de Mans Unides Menorca

A principis de febrer Mohamed Fuad Armani, director de l’organització ATIL, va oferir unes xerrades a la nostra illa sobre la prevenció de la radicalització violenta entre el més joves i va explicar com al Marroc estan treballant amb el sistema educatiu per millorar la vida d’aquest joves i evitar així la desmotivació i els alts índexs d’abandonament escolar. L’organització ATIL es va fundar l’any 1993 a Tetuán amb l’objectiu de crear un espai comú i amb valors on tots els joves puguin conviure pacíficament.  Mohamed va voler ressaltar, que, al contrari del que a vegades es pensa, l’extremisme religiós no és majoritari i va explicar que són les dificultats iniciades per el greu context sociopolític i ambiental d’aquest país que van provocar, a partir dels any 90, l’augment de l’atur entre els més joves i l’increment de la violència en el seus barris. Aquesta organització està ajudant a formar i educar en valors tant als professors com els alumnes per tal d’aconseguir una transformació social, per exemple, a través d’activitats culturals com la lectura i el teatre. També va destacar que és essencial enfortir les organitzacions de la societat civil per tal d’evitar la violència i lluitar contra l’exclusió social.  Mohamed va agrair el suport de Mans Unides Menorca i del Fons Menorquí de Cooperació en aquests projectes que estan millorant la vida de molts de joves del Marroc.

 

Hits: 26