Consell diocesà d’economia

Mons. Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca
Mn. Gerard Villalonga Hellín, Vicari General
Sra. Eulàlia Brondo Jover, Secretària
Mn. Joan Tutzó Sans, escollit pel Consell Presbiteral
Sr. Jaume Faner Gomila
Sra. Clara Fullana Faner
Sr. Miquel Pons Canet
Sr. Ramón Sintes Olives
Sr. Llorenç Taltavull Sintes
Sr. Joan Mir Llorens, Ecònom Diocesà, amb veu però sense vot

Hits: 364