Consell diocesà d’economia

Mons. Gerard Villalonga Hellín, Bisbe de Menorca
Sra. Eulàlia Brondo Jover, Secretària
Mn. Joan Tutzó Sans, del Consell Presbiteral
Sr. Jaume Faner Gomila
Sra. Clara Fullana Faner
Sr. Miquel Pons Canet
Sr. Ramón Sintes Olives
Sr. Llorenç Taltavull Sintes
Sr. Joan Mir Llorens, Ecònom Diocesà, amb veu però sense vot

Hits: 625