Crist Viu – de Cristina Martí

CRIST VIU! “Ser jove, una fortuna”

Al’exhortació, trobem una pregunta:Com es viu la joventut quan ens deixem il·luminar i transformar pel gran anunci de l’Evangeli? El Papa considera que la joventut és un regal de Déu, una gràcia, una fortuna. Cada jove és una obra de Déu, una benedicció per a l’Església i el món.

Joves, aquest és el temps marcat per somnis, relacions consistents i equilibrades, intents i eleccions. Vosaltres joves, esteu cridats a projectar-vos cap endavant sense tallar les vostres arrels, a construir autonomia, però no ho feu sols. (CV 137)

“L’amor de Déu i la nostra relació amb Crist ens promou, ens estimula,
ens llança cap a una vida millor i més bella. Els joves teniu moltes inquietuds en el vostre cor, però la sana inquietud és una característica del cor jove, disponible i obert “ (CV 138).

Preguntem-nos, cadascun, què veig jo quan penso en un jove. Quan veig als joves en la parròquia, en el club cristià, en la catequesi o
simplement pel carrer, què penso? “Els joves caminen amb dos peus com els adults, l’adult té els peus paral·lels i el jove un davant de l’altre, sempre en marxa, sempre avançant, sempre mirant a l’horitzó” (CV139).

Vosaltres joves, teniu davant el temps de prendre decisions, aquesta és la vostra responsabilitat. Jesús és el camí, convideu-lo a pujar a la barca i remar mar endins amb Ell. La nostra perspectiva canviarà.

Jove, no tinguis por d’arriscar, d’equivocar-te… si això succeeix sempre
podràs aixecar-te de nou i continuar, tornar a començar. No observis la vida des del balcó, com si fos un espectacle, no et quedis mirant la barca que s’allunya en l’horitzó. Arrisca i salta a la barca!

El Papa Francesc, us anima especialment a vosaltres joves: ”Emboliqueu la troca! No us jubileu abans d’hora” (CV143)

Cristina Martí

Publicat al full dominical de dia 08 de desembre de 2019