Crist Viu – de Cristina Martí

Hits: 194

CRIST VIU!

“L’escola, lloc privilegiat”

L’escola és un lloc privilegiat per apropar-se als nens i als joves, per a la promoció de la persona”, els que treballem en aquest àmbit ho sabem. Un lloc privilegiat en el qual és inevitable la pastoral de la proximitat, de la trobada personal, de l’acompanyament, de la transmissió de valors i també del testimoniatge. Però, “l’escola necessita una urgent autocrítica si veiem els resultats de la pastoral de moltes d’elles”. (CV 221)

Com és la pastoral? És una pastoral d’instrucció religiosa, moralitzadora? A l’escola, està tot en funció de la Missió? Fem autocrítica de la nostra tasca evangelitzadora. Aquesta reflexió no és només per a l’educació formal sinó també per a la no formal. Existeixen en la nostra diòcesi, parròquies, congregacions religioses que compten amb espais d’educació no formal, de temps lliure.

Una de les alegries més grans d’un educador, un catequista, un formador, un acompanyant es produeix “quan es veu que la persona es constitueix a si mateixa com a persona forta, integrada, protagonista i capaç de donar”. (CV 221)

L’escola catòlica és essencial com a espai d’evangelització dels joves, escoles i universitats “en sortida”, cuidant “l’experiència del kerigma, el diàleg a tots els nivells, les diferents disciplines, el foment de la cultura de la trobada, la urgent necessitat de “crear xarxes” i l’opció per aquells que la societat descarta i rebutja. Es tracta d’integrar els sabers del cap, el cor i les mans”. (CV 222)

En les institucions educatives, no es pot separar la formació espiritual de la cultura. L’Església ha procurat sempre espais on es promogui la cultura i el dret a ella, això significa protegir la saviesa, un saber humà i que humanitza. La tasca és “respondre a les tornades paralitzants del consumisme cultural amb opcions dinàmiques i fortes, amb la recerca, el coneixement i compartir”. (CV 223)

Cristina Martí

Publicat al full dominical de dia 7 de juny de 2020