Cúria – Secció general

CÚRIA DIOCESANA
C/ Cal Bisbe, 8
07760 Ciutadella de Menorca
Tel. 971380343
Fax: 971480796
Horari:
De dilluns a divendres, de 8,00h a 15,00h
secretaria@bisbatdemenorca.org

BISBE DE MENORCA 
Mons. Gerard Vilallonga Hellín 
bisbe@bisbatdemenorca.org
Tel. 971380343

VICARIA GENERAL 
Mn. Joan Bosco Faner Bagur
vicarigeneral@bisbatdemenorca.org
Tel. 971380343

CANCELLER SECRETARIA GENERAL 
Maria Victòria Aimerych

cansellersecretari@bisbatdemenorca.org
Tel. 971380343

Notari-Secretari:
Mn. Francesc Triay Vidal
notari@bisbatdemenorca.org

Arxiver Diocesà
Sr. Marc Pallicer Benejam
Auxiliar de l’arxiu: Sr. Josep Gornès Gomis
arxiu@bisbatdemenorca.org
Tel. Arxiu: 971380445

Cursor
Sr. Álvaro Hurtado Hurtado

ADMINISTRACIÓ DIOCESANA

Ecònom Diocesà
Sr. Joan Mir Llorens
econom@bisbatdemenorca.org

Administratiu – Comptabilitat
Mn. Sebastià Bosch Salord
comptabilitat@bisbatdemenorca.org

Administrativa
Sra. Mª Auxiliadora Casasnovas Camps
secretaria@bisbatdemenorca.org

Protecció de Menors
Oficina per a la recepció de les denúncies i acompanyament de les víctimes
Casa de l’Església
Plaça Reial, 10
07701-Maó
Sr. Alejandro Río Carreras, director de l’Oficina
Sra. María Vives Gomila, membre de l’Oficina
Sr. Miquel Pons Portella, membre de l’Oficina
protecciomenors@bisbatdemenorca.org

Protecció de dades
Delegat Diocesà: Sr. Palmer Carretero Vilches
Tel. 971364136
lopd@gabineteorfila.com

Hits: 980