Diaques permanents a la diòcesi

Bosch Salord Sebastià (18-01-1971 / 29-06-2019)
Director del Secretariat de Pastoral d’Infància i Joventut
Cooperador pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Ciutadella

Ferrer Monjo Guillem (15-05-1970 / 20-10-2012)
Secretari General i delegat episcopal a Caritas Diocesana
Cooperador pastoral de la Parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries

Llabrés Riudavets Vicent (14-10-59 / 03-07-10)
Director del Secretariat de Catequesi
Cooperador pastoral de les parròquies del Carme i St. Francesc de Maó

Mercadal Victory Joan (14-05-59 / 03/07/10)
Director del Secretariat de Missions
Cooperador pastoral de les parròquies de la Concepció i Santa María de Maó

Hits: 666