El projecte Mestral rep suport de l’ecotaxa

La Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear concedeix una aportació de l’ecotaxa al projecte Mestral “Reutilització del residu tèxtil produït a Menorca, com a eina d’inserció sociolaboral”.

L’administració autonòmica reconeix així la tasca de foment de l’economia social i circular que realitza l’entitat de Càritas Diocesana de Menorca, concretament pel que fa al tractament de roba. I és que el projecte de recuperació tèxtil de Mestral ha permès un retorn econòmic a l’Administració de 80.140 euros en l’exercici de 2018 a través d’impostos i la contractació de persones amb renda mínima d’inserció. A més a més, la reutilització i reciclatge de roba ha suposat un estalvi d’emissions de CO2 de 487 tones, equivalent a l’absorció de CO2 de 69.365 arbres/any o a eliminar 238 cotxes de la circulació en un any.

Gràcies a la contribució de la Conselleria es podrà optimitzar la gestió del taller i el programa en general amb l’adequació i actualització de les instal•lacions, nou mobiliari i utillatge en taller i inversió en el personal d’estructura i de contractació d’inserció. Amb aquestes millores es pretén augmentar la recuperació i reutilització del residu tèxtil que en l’actualitat ronda les 33 tones de roba i continuar amb la feina d’acompanyament a les persones en situació de vulnerabilitat.

Foto: Mestral – Càritas Diocesana de Menorca