Els Equips de la Mare de Déu

El deure d’asseure’s

.

“El deure d’asseure’s té per objecte ajudar a la parella “a trobar” tots els mesos, el temps per a un veritable diàleg conjugal sota la mirada del Senyor”. (Pare Caffarel)

Ell fa possible un cara a cara per suggerir, plantejar preguntes, per observar i escoltar-se.

El deure d’asseure’s és un temps que passen junts, home i dona, sota la mirada del Senyor, per dialogar en la veritat i amb serenitat. Aquest temps d’expressió dels sentiments i dels pensaments entre els esposos permet un millor coneixement i major ajuda mútua. Els permet, també, mirar al passat, analitzar la vida conjugal i familiar, fer projectes per al futur i veure quins són els canvis que es requereixen per aconseguir aquest ideal que els esposos han escollit.

El deure d’asseure’s evita la rutina de la vida conjugal i manté joves i vius l’amor i el matrimoni.

Es recomana iniciar el deure d’asseure’s amb un moment de pregària o de silenci per prendre consciència de la presència de Déu. El silenci fa més profunda l’atenció de l’un sobre l’altre, s’acosta a Déu i crea una atmosfera natural i favorable.

El deure d’asseure’s, considerat com una de les majors intuïcions del Pare Caffarel, és la proposta més específica del Moviment dels Equips de la Mare de Déu, és un instrument molt important perquè enriqueix l’espiritualitat de l’home i de la dona, ajudant-los a viure millor el perdó mutu, a créixer en l’amor conjugal, a l’amor de Déu i dels altres, en el camí de la santedat.

Equips de la Mare de Déu

Publicat al full dominical de dia 08 de març de 2020