Els Equips de la Mare de Déu

L’escolta de la Paraula de Déu

En les seves Cartes sobre l’Oració, el Pare Caffarel insisteix molt sobre l’escolta de la Paraula de Déu. Ens diu, per exemple, “Sí, Déu parla. El que és necessari, és saber escoltar… Déu parla als homes de diferents maneres”.

Sapiguem reservar diàriament el temps necessari per crear el silenci que permeti l’escolta de la Paraula del Senyor. La Paraula de Déu no és un monòleg, Déu espera que li responguem amb amor, posant així en pràctica la seva Paraula.

Així defineix l’escolta, el Pare Caffarel: “Escoltar no compromet només la intelligència. És tot el nostre ésser, l’ànima i el cos, la intel· ligència, el cor, la imaginació, la memòria i la voluntat. Aquest tot ha d’estar atent a la paraula de Jesús, obrir-se a ella, cedir-li el lloc, deixar-se agafar per ella, envair, enganxar-se i adherir sense reserva”.

La Paraula creadora de Déu és una font indispensable de motivació i d’energia per al nostre creixement personal, el nostre creixement en parella i per a la construcció d’un món millor.

Per aquesta raó, els Equips de la Mare de Déu conviden a cada membre a escoltar diàriament la Paraula de Déu, consagrant un temps per llegir un passatge de la Bíblia, en particular dels Evangelis i, per meditar-los en silenci, per tal de comprendre millor el que Déu ens vol transmetre. L’escolta de la Paraula de Déu és un dels grans mitjans per progressar cap a la santedat a què tots hem estat cridats.

 

Equips de la Mare de Déu

Publicat al full dominical de dia 26 de gener de 2020