Els Equips de la Mare de Déu

L’oració Conjugal

.

L’oració conjugal esdevé l’expressió comuna de dues oracions individuals i ha de néixer naturalment d’una vida d’unió. Si els esposos tenen cada un el seu propi estil de pregària, és molt important que tractin de desenvolupar una forma comuna per descobrir i viure una nova dimensió de la seva vida en parella. Pregar junts serà més fàcil, quan l’escolta de la Paraula de Déu i l’oració en silenci constitueixin una pràctica regular dels esposos.

L’Oració Conjugal pot ser molt variada segons la creativitat de la parella. L’essencial és pregar junts, home i dona, cada dia, independentment de la forma donada a l’oració. El pare Caffarel deia: “en el moment de l’oració conjugal, que
cessi qualsevol discussió i que es restableixi la pau. Que marit i dona renovin la seva fe en el pacte que Jesús ha segellat amb ells”.

El Magnificat, la pregària comuna dels Equips de
la Mare de Déu, pot formar part d’aquesta oració quotidiana, en unió amb totes les parelles del Moviment.

Quan hi ha fillets, és important reservar algun moment a l’oració en família. La casa és per als fills el seu primer lloc d’aprenentatge. Són els pares els qui tenen l’obligació de transmetre’ls la fe i fer que la casa sigui un lloc on ells se sentin bé i disposats per a la pregària. Quan els fills creixen segurament volen un temps més personal amb Déu, però de tota manera alguns estaran disposats a compartir un moment de pregària en família, per exemple, abans dels menjars. Quan preguem junts, formem una comunitat orant.

Equips de la Mare de Déu

Publicat al full dominical de dia 23 de febrer de 2020