Els Equips de la Mare de Déu

La vida d’Equip

.

L’equip és un mitjà al servei dels seus membres que els permet:
-de viure temps forts de pregària en comú;

-d’ajudar-se a caminar cap al Senyor i a donar testimoni d’Ell.

En la vida de tota comunitat cristiana, és possible distingir esquemàticament 3 moments:

-Amb Crist- l’equip es torna cap al Pare per acollir el seu amor;
-En Crist- l’equip comparteix aquest amor: “no són sinó un sol cor i una sola ànima”;
-Impulsats- per l’Esperit de Crist, l’equip envia els seus membres al món per revelar aquest
amor.

La vida d’equip es desenvolupa així al llarg de les reunions mensuals i amb ocasió d’altres reunions especials o d’amistat, tot tendent a reforçar els llaços d’amistat que permetin la comprensió i l’atenció entre les parelles.

L’hospitalitat, la freqüència, la puntualitat, la fidelitat a la metodologia i a l’organització del Moviment són components que són acceptats lliurement per tots els membres de l’equip, que s’han de mostrar disponibles per a la construcció del Regne de Déu.

La mística de la vida d’equip és la presència de la força actuant de Jesús a la comunitat, l’ajuda mútua i el testimoni.

 

Equips de la Mare de Déu

Publicat al full dominical de dia 14 de juny de 2020