Els Equips de la Mare de Déu

Els signes dels temps

 

Els membres dels Equips de la Mare de Déu viuen al món d’avui. Formen part plenament d’ell i pretenen ser “el llevat en la massa”. Per aquest motiu, han de discernir contínuament els signes dels temps per descobrir les noves realitats i les necessitats de les parelles d’avui. També tenen necessitat de descobrir els factors d’esperança, en un món que sembla cada vegada més hostil a la fe cristiana i on els valors fonamentals del matrimoni i de la família estan amenaçats.

El Papa Francesc, el setembre de 2015, en el seu discurs als Equips de la Mare de Déu va declarar:
“La nova evangelització ha d’implicar un nou protagonisme de cada un dels batejats (Evangelii Gaudium, n. 120). Les parelles i les famílies cristianes són moltes vegades les millor situades per anunciar Jesucrist a les altres famílies, per recolzar-les, per enfortir-les i per animar-les. El que vosaltres viviu en parella i en família, acompanyat pel carisma propi del vostre Moviment, aquesta alegria profunda i irreemplaçable que Crist Jesús us fa experimentar amb la seva presència dins de la intimitat de la llar, enmig d’alegries i de penes, a través de la felicitat de la presència del vostre cònjuge, a través del creixement dels vostres fills, a través de la fecunditat humana i espiritual que Ell us concedeix, tot això ho teniu vosaltres per donar testimoni, per anunciar-lo, per comunicar-ho a fora perquè altres parelles i famílies segueixin el mateix camí”.

Els Equips de la Mare de Déu aporten aquest signe d’esperança als matrimonis en l’Església i en el món.

Equips de la Mare de Déu

Publicat al full dominical de dia 3 de novembre de 2019