Els Equips de la Mare de Déu

L’espiritualitat conjugal

Segons el pare Caffarel, fundador dels Equips de la Mare de Déu «l’espiritualitat conjugal» és l’art de viure en el matrimoni l’ideal evangèlic que Jesús va proposar a tots els seus deixebles.

En el matrimoni cristià, la vida de la parella porta la marca del sagrament, signe profund del compromís recíproc dels esposos i signe de la gràcia de Déu.

L’amor conjugal troba la seva font en l’amor de Déu. Al centre d’aquests dos amors neix l’espiritualitat conjugal.

L’amor diví s’expressa a través de l’amor humà quan la vida diària dels esposos, cadascun en relació amb l’altre, es troba plena d’atenció i cura, de fidelitat absoluta, de comprensió i respecte mutu, d’harmonia de cor i d’esperit. Quan les activitats més simples estan impregnades d’amor, el Senyor hi és al cor de la parella; l’espiritualitat és llavors una realitat viscuda.

La parella casada desitja viure aquesta espiritualitat dia a dia. No obstant això, algunes vegades pot resultar difícil viure d’acord amb aquesta exigència de l’amor. Es cometen errors, es causen ferides, però de tota manera és necessari continuar i tornar-se sempre l’un cap a l’altre. És precisament en aquests moments quan es troba a Jesús.

Hi ha una espiritualitat conjugal que orienta la vida de la parella. L’espiritualitat conjugal proposada pel Moviment consisteix en el desig de conèixer i fer la voluntat de Déu sobre la parella i encarnar-la en la vida diària, prenent la seva força en la gràcia del sagrament del matrimoni. En els equips de la Mare de Déu, amb la seva pedagogia, hi trobam una gran ajuda.

 

Equips de la Mare de Déu

Publicat al full dominical de dia 01 de desembre de 2019