Els Equips de la Mare de Déu

Hits: 95

El Recés Anual

.

Prendre cada any el temps suficient per apartar-se davant el Senyor, si és possible en parella, en un Recés que permeti reflexionar sobre la seva vida a la presència de Déu. El pare Caffarel deia: “De tant en tant la nostra fe es debilita, però per l’efecte de la Paraula de Déu ella es desperta, s’enforteix i, de nou, adquireix vida. El retir fa possible obrir-nos a nosaltres mateixos i al buf de la Paraula de Déu”. El Recés Anual és un temps privilegiat per aturar-se, escoltar i pregar, per tenir un ressorgiment espiritual. També és un temps fort per entrar dins de si mateix i fer un examen general de vida, sobretot pel que fa al camí personal de creixement espiritual.

Les parelles dels Equips són animades a aprofitar l’ambient particular dels recessos per tal de renovar-se. Se’ls convida a deixar els seus llocs de vida i de treball, desprenent-se de les seves obligacions quotidianes per permetre’ls escoltar Déu i discernir el projecte que té sobre els esposos. El Recés Anual ens permet revitalitzar la nostra vida personal i conjugal posant a Déu en primer pla de la nostra vida. Ell fa més fecund el nostre Sagrament del Matrimoni i ens permet tornar a la font del nostre amor.

El Recés Anual és una resposta de fe a Déu que ens convida a retrobar-nos amb Jesús i ens obre al seu Esperit en el nostre camí de santificació.

 

Equips de la Mare de Déu

Publicat al full dominical de dia 31 de maig de 2020