Equip de la Delegació

Delegació de Mitjans / Crònica Diocesana / Full dominical / Premsa / Ràdio i TV

Mn. Antoni Fullana

Tel. 971380343

Mail: comunic.bisbat@gmail.com