Equip de la Delegació

Delegació de Mitjans / Crònica Diocesana / Full dominical / Premsa / Ràdio i TV

Mn. Antoni Fullana

Tel. 971 38 03 43

Móbil: 610 60 86 75

Mail: comunicacio@bisbatdemenorca.org