“És l’hora dels laics”

El bisbe Francesc, va tenir el passat 27 d’abril el quart dels diàlegs a la Catedral. Aquesta iniciativa del bisbe, ha permès tenir uns diàlegs amb els fidels, a partir dels temes que se li han demanat.

En aquesta ocasió, el tema que presentà fou sobre “L’hora dels laics”. En la presentació del tema, el bisbe partí dient que el Concili Vaticà II va ajudar a descobrir la vocació i missió pròpia del laïcat, com també ho van fer altres documents de l'Església, entre els quals destaca l'Exhortació de S. Joan Pau II "Christifideles Laici" (1988). Però hi ha la sensació que els laics segueixen patint en l'Església una minoria d'edat.

A continuació, el prelat, va reflexionar sobre l’Església, com a comunió, les tasques dels laic en l’església, les tasques dels laics en el món. Després advertí que hi ha dues temptacions que és precís superar: el clericalisme i la por al compromís. Per, acte seguit afirmar que els laics menorquins tenen dos reptes: la formació integral i sistemàtica i el de fomentar l’associacionisme. Per acabar animant els laics de Menorca a tenir iniciatives, a no esperar que els sacerdots els diguin el que han de fer o que siguin els capellans els que es preocupin de la seva formació o de la seva espiritualitat. El laic no es pot conformar amb ser un més del ramat que és guiat pel clergat. El laic pot i ha de cercar els mitjans per ser vertader deixeble missioner.