Evangeli i Vida – El comentari al Evangeli dominical

L’home no viu només de pa…

Comencem la quaresma i la litúrgia ens proposa per avui l’episodi de les temptacions de Jesús en el desert. En el llenguatge de l’evangeli d’avui podem trobar un cert paral•lelisme amb el relat bíblic dels “inicis” de la Humanitat personificada en Adam i Eva. Segons el Gènesi, les primeres paraules pronunciades pels humans són un diàleg amb el Temptador (Serp). També, en l’evangeli de Mateu, les primeres paraules pronunciades per Jesús són un diàleg amb el Temptador (Diable). En els dos casos es parla de “menjar”, però la situació és invertida: Adam i Eva mengen un fruit per arribar a ser com déus; en canvi Jesús no menja, perquè “l’home… viu de tota paraula que surt de la boca de Déu”.

A la primera temptació Mateu vol donar a entendre que Jesús viu de la força de l’Esperit, i per això no sent necessitat de l’aliment corporal. Jesús es fia totalment de Déu i, per això, no té fam. No es tracta només del menjar material.

La segona temptació és especialment significativa per als qui ja han decidit fiar-se de Déu. Sobretot quan s’ha viscut el pas d’una societat religiosa a una societat laica, es pot sentir la temptació de considerar-s’hi “defensors de Déu”. Això podria incitar a un cert exhibicionisme religiós. És una temptació que es presenta disfressada de fidelitat. Seria una manera de mostrar a tothom la “confiança en Déu”. Aquesta serà la temptació que repetiran, en forma de provocació, els grans sacerdots en el Calvari: “Si ets Fill de Déu, baixa de la creu”.

La tercera temptació és la més directa. Ja no utilitza l’expressió “Si ets Fill de Déu” sinó que proposa clarament l’alternativa a Déu. És la temptació del Poder. Jesús reacciona amb força: Vés-te’n d’aquí, Satanàs!

Les temptacions de Jesús són les nostres temptacions. I la resposta que se’ns demana és intentar anar superant-les aprenent de la resposta de Jesús, i sabent que sempre prenen noves formes i més subtils. No es tracta de cap lluita per a obtenir una victòria, en tot cas, ha de ser contra la nostra tendència a fiar-nos només de nosaltres mateixos.

 

Vicent Llabrés

publicat al full dominical de dia 01 de març de 2020