Evangeli i Vida

Que es compleixin en mi les teves paraules

Aquest diumenge celebrem la festivitat de la Concepció Immaculada de santa Maria, per tal motiu l’evangeli que avui es proclama a la missa és el corresponent a aquesta festa en lloc del propi del II diumenge d’advent.

Maria, junt a Joan Baptista i Isaïes, és el gran personatge que ens acompanya durant el temps d’Advent, quan els Evangelis parlen d’ella no expliquen “biologia” sinó que ens proclamen la “bona notícia”. L’anunci de l’àngel a Maria és per a tota la Humanitat. Amb aquest llenguatge se’ns diu dues coses prou importants: la seva disponibilitat a col•laborar en la gestació de la Nova Humanitat, i l’acolliment de la força de l’Esperit per aconseguir-ho.

Gestar una Nova Humanitat és el desig més profund d’una infinitat de persones. Però, sabem que noltros sols no ens en sortirem. Però no estem sols, sinó que comptem amb el designi d’Aquell per al qual res no és impossible.

Encara que, com Maria, tots podem dir:Jo no conec l’home que pugui engendrar una Nova Humanitat, també podem dir: “Que es compleixin en mi les teves paraules”. No és una resposta de passivitat, ben al contrari: “Maria se’n va de pressa a ajudar a Elisabeth”. Deixar complir en mi les
seves paraules significa prestar-se a ser col·laboradors de Déu en el seu “Projecte de nova Humanitat”. “Celebrar el Nadal” sense prendre la nostra responsabilitat en la gestació d’aquesta Nova Humanitat, seria fer trampa. I així com Maria i Josep van exercir el protagonisme que els corresponia en el naixement de Jesús, també nosaltres hem de prendre el protagonisme que ens correspon en el naixement de l’Home Nou.

Venerar avui, la virginitat de Maria i pretendre fer néixer la Nova Humanitat confiant en el Poder (religiós, econòmic, social, polític, militar,…) seria no haver entès res de res del Missatge evangèlic.

 

Vicent Llabrés

publicat al full dominical de dia 08 de desembre de 2019