Evangeli i Vida – El comentari al Evangeli dominical

Convertiu-vos! el Regne del cel és a prop

L’evangeli de Mateu, que aquest diumenge proclamem a la missa, està centrat, específicament, en actualitzar el text d’Isaïes que s’ha llegit a la primera lectura, és una aplicació radical a Jesús de les paraules sobre la llum nova a Galilea. Jesús és la novetat, la bona notícia, per als que durant segles havien caminat a la fosca, a les ombres de mort. Jesús dóna compliment a la profecia, és la veritable paraula de Déu, que interpretava la història amb criteris alliberadors.

Jesús, deixant Natzaret, s’estableix a Cafarnaüm vora el llac. És aquí on comença a sentir-se la novetat de la predicació del Regne de Déu. L’altra part del text evangèlic d’avui, la crida dels primers deixebles, Pere i Andreu, Jaume i Joan és una conseqüència de la predicació de l’evangeli, que sempre, on es prediqui, tindrà seguidors.

Mateu, avui, ens indica que amb Jesús s’acosta el temps de l’evangeli, de la bona nova, que exigeix un canvi de mentalitat (convertir-se!) I una confiança absoluta (creure) en l’evangeli. Els dos elements fonamentals del programa, ja han estat posats de manifest: el regnat de Déu (el Regne del cel com diu Mateu) i la bona notícia que aquest regne suposa com a esdeveniment per al món i per a la història.

Quan Jesús anuncia que Déu ve a regnar, no es tracta simplement d’aplicar-li a Déu el títol de rei o d’atribuir-li un regne espacial, sinó de l’esdeveniment que capgira tot el que fins aquell moment s’havia pensat sobre Ell. Déu no serà un déu sense cor, sense entranyes; o un déu que no es compadeixi dels pobres i afligits, sinó que estarà amb els que pateixen i ploren. Aquesta és la novetat i per açò el que esdevé ara, unit al concepte “regne de Déu” o “del cel”, és l’evangeli, estem davant el veritable “programa” de Jesús, el profeta de Natzaret: anunciar el regnat de Déu com a bona notícia per a la gent.

 

Vicent Llabrés

publicat al full dominical de dia 26 de gener de 2020