Evangeli i Vida

Doneu-los menjar vosaltres mateixos

En el transcurs d’un sopar, al costat dels seus deixebles, “Jesús, el Senyor, prengué el pa, i dient l’acció de gràcies, el partí i digué: això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial” (1Co 11, 23-24). Aquest sopar era el punt culminant de molts altres àpats que havia compartit al costat dels seus deixebles amb publicans i pecadors (Lc 19,7). Jesús anuncià en el curs d’aquests menjars una nova fraternitat entre els éssers humans obrint la participació a la seva taula a tots: pobres, pecadors, marginats,… persones que eren considerades perdudes, són acollides al Regne.

Avui celebrem la festivitat del Cos i la Sang de Crist, compartint el pa consagrat, autèntic Cos del Senyor, i bevent del vi consagrat, vertadera Sang vessada, fem nostra l’entrega de la seva vida de manera que la nostra vida sigui com a pa partit i compartit a la manera de Jesús, així idò, quan Ell indica als deixebles “Doneu-los menjar vosaltres mateixos” referint-se a la multitud que el seguia (Lc 9,13), hem de  entir-nos, els cristians d’avui, convidats a entregar el pa a aquells que no tenen, convertir-nos en pa i posar al servei de Jesús i de la humanitat, el poc o molt que tinguem: talent, idees, doblers, temps,… no és suficient estimar espiritualment, sinó que ens hem d’oferir de manera total per fer realment nostre el cos partit i la sang vessada de Crist, les nostres eucaristies seran realment l’Àpat del Regne (repartició del pa) quan acollim els pobres de la nostra societat i els convertim en el centre de les nostres celebracions (1 Co 11, 27-34).

La participació en l’Eucaristia és fonamental per a la construcció de la comunitat cristiana, però aquesta no ha de limitar- se únicament al culte sinó que també ha de participar en la missió, el servei i compartició del béns, a l’estil de la primera comunitat, és precís també preveure     moments comunitaris de reflexió sobre la fe, d’estudi de l’evangeli i de pregària (Ac 2,42).

Vicent Llabrés

PUBLICAT DIA 23 DE JUNY DE 2019