Evangeli i Vida – El comentari a l’Evangeli dominical

Què espera Jesús dels seus deixebles?

Mateu posa en boca de Jesús dues metàfores per definir com han de ser els seus deixebles, quins trets han de definir la seva identitat: “Vosaltres sou la sal de la terra”. “Vosaltres sou la llum del món”. La sal i la llum són dos elements de la vida quotidiana i per tant fàcilment entenedors per tothom. La sal serveix, bàsicament, per a dues coses: conservar els aliments i donar-los sabor, i açò és el que Jesús vol que facin el deixebles, que mantinguin viu el missatge -la Paraula de Déu- que els transmet, impedint que es faci malbé i, a més, sàpiguen transmetre’l als altres amb força i convenciment, i açò només pot fer-se a través de la pròpia vida, basada en les benaurances; així tothom podrà assaborir la proposta misericordiosa de Jesús i es convertiran en testimonis vius de Crist perquè amb les seves accions reflectiran l’amor de Déu i els qui ho vegin creuran i donaran glòria al Pare.

Jesús, com vam veure diumenge passat, és la llum que ve al món per il.luminar les tenebres, i, d’igual forma, els deixebles han de ser llum enmig del món; però, aquesta ha de ser el reflex de la llum de Crist, l’única que brilla per ella mateixa i ens fa descobrir el sentit últim de la vida que ens dona l’autèntica felicitat, desig del Pare per a tots els seus fills i filles.

Ser “sal” només serà possible si vivim inserits al món perquè, si ens aïllem, no servirem per a res. La sal s’ha de mesclar amb els aliments, tancada dins un pot no té cap funció. Els deixebles -tots nosaltres- hem de  sortir i relacionar-nos amb tothom perquè la vida vagi cobrant un sabor especial, el sabor de Crist.

Ser “llum” implica que els altres ens puguin veure; tancats i aïllats, seria com si no existíssim. La llum que puguem irradiar com a deixebles ha de brillar perquè il.lumini altres persones i siguin capaces d’entreveure la presència de Déu a través de la vida dels creients, les seves actituds, paraules i accions. Així la fe s’anirà empeltant cada dia a més persones

Teresa Jansà

05-02-2023

Hits: 2598