Evangeli i Vida – El comentari al Evangeli dominical

aume, testimoni de la resurrecció de Jesucrist

 

Abans de ser cridat per Jesús, Jaume es dedicava a la seva feina de pescador a Betsaida, una petita vila a la vorera del llac de Galilea, amb el seu germà Joan. Tots dos eren fills del Zebedeu. Quan Jesús es va trobar amb ells i els incorporà al seu grup de deixebles, el van seguir sense dubtar.

Als deixebles els va costar molt entendre quin era l’autèntic sentit del Regne que anunciava Jesús, va ser necessari que rebessin l’Esperit Sant perquè veiessin el seu veritable significat; per aquest motiu es pot entendre la pretensió de Jaume i Joan, al voler assegurar-se un lloc al costat de Jesús en el Regne, i açò que es tractava de dos dels deixebles a qui Jesús tenia una especial predilecció, ja que ells, al costat de Pere, l’acompanyaren en moments importants de la seva vida, recordem la resurrecció de la filla de Jaire (Mc 5,21-43), el moment de la transfiguració (Mc 9,2-13) i quan Jesús pregava a Getsemani, instants abans de la seva passió i mort (Mc 14,32-42).

Des del punt de vista humà, guiats, potser, per un sentiment d’egoisme, el seu afany per aconseguir un lloc de privilegi, podria ser comprensible, però la resposta que els dóna Crist no té pal•liatius, els hi demana si són capaços de beure el calze que Ell ha de beure, i davant la resposta afirmativa, els catequitza advertint-los elrisc d’intentar ser els primers, és preferible convertir-se en el servidor de tots, abans de voler ser servit.

És freqüent l’obsessió per intentar destacar, quan el realment important és el contrari, convertir-se en el servidor dels altres i, si es pot, passar el més desapercebut possible.

La història de Sant Jaume ens revela com va ser un exemple de entrega a l’anunci de la Paraula, no important ser un dels primers que van entregar la seva vida per Jesús. La missió de l’apòstol Jaume va trobar el seu compliment quan es va convertir en el primer màrtir, testimoni de la fe, poc després de la passió i mort de Jesús, a Jerusalem

Vicent Llabrés

25-07-2021

Hits: 2386