Fundació pía autònoma Mater Ecclesiae

Mons. Francesc Conesa Ferrer, president
Mn. Gerard Villalonga Hellín
Mn. Juan Carlos Mateos (Conferència Episcopal)
Sr. Carlos Salord Comella, tresorer
Sr. Llorenç Taltavull Sintes, secretari

Hits: 267