Jornada de pregària i formació amb els catequistes

Ahir, 1 de març, va tenir lloc a l’església de Santa Maria de Ferreries la Jornada de pregària i formació per als catequistes que, des de fa uns anys, es celebra coincidint amb la Diada de les Illes Balears i que aquest any ha pres un format diferent per adaptar-se a les condicions sanitàries actuals.

A la trobada, que es va iniciar amb uns moments de pregària, el bisbe Francesc es va dirigir  als assistents oferint  unes claus per a la lectura del nou Directori per a la Catequesi, que es  va presentar públicament al Vaticà el mes de juny passat i assumia el repte de fer entenedor el missatge de Jesús en un context  de transició cultural.

Mons. Francesc Conesa va indicar que aquest Directori se situa en una dinàmica de continuïtat amb els dos que l’han  precedit: el Directori catequístic general, redactat per la Congregació per al Clergat el 1971 i el  Directori general per a la catequesi, el 1997. El primer va tenir com a referència l’ensenyament  conciliar; el segon, el Catecisme de l’Església Catòlica; i aquest nou Directori per a la catequesi, té com a referència el Sínode  sobre la Nova Evangelització per a la transmissió de la fe cristiana, juntament amb l’Exhortació Apostòlica del papa Francesc “Evangelii gaudium“.

L’exposició   del nostre bisbe es  va centrar  en   presentar   “12   accents   del   nou   Directori   per   a   la   Catequesi”, subratllant que la finalitat de tota la catequesi és conduir a “la comunió íntima amb Crist”. Com diu el Directori, “evangelitzar no és, en primer lloc, afirmar una doctrina; en realitat és fer present i anunciar Jesucrist” (DC 29).

En un segon moment de la reflexió, el bisbe Francesc va indicar  que el  Directori considera que la catequesi és un autèntic ministeri, és a dir, un servei que algunes persones presten dins de l’Església, destacant que “el vertader protagonista de tota autèntica catequesi és l’Esperit Sant” (DC 112). Si   la   jornada   va  començar   amb   una   pregària   entorn   del   Esperit   com   a   força   de   la catequesi, aquest matí de formació va acabar pregant a Maria, com a primera i més perfecte dels deixebles de Jesús i model de tot catequista.

Vicent Llabrés- Secretariat de Catequesi i Iniciació Cristiana

 

Hits: 50