La comunicació digital de l’Església

Reptes del nou Pla de Comunicació
(2021-2025)

Com ja hem anat comentant al llarg d’aquest curs, el Bisbat de Menorca ha presentat un Pla de Comunicació que ofereix a tots els que formam part de l’Església (preveres, religiosos/es, laics…) diferents pautes per a comunicar el que es viu a la nostra Diòcesi.

Després d’un temps de presentació als diferents secretariats, entitats i moviments eclesials, és important que aquest document ens motivi a ser més participatius en la
vida de l’Església i, conseqüentment, a involucrar-nos en la tasca comunicativa de donar a conèixer la riquesa de les nostres comunitats parroquials: les activitats, celebracions i iniciatives que s’impulsen cada any en el seu si. La Diòcesi compta amb un gabinet de comunicació al qual es poden fer arribar avisos de celebracions, fotografies i cròniques d’activitats al correu: comunicacio@bisbatdemenorca.org

Així mateix, aquest temps sinodal que esteim vivint, tan enriquidor i esperançador,
ens ha d’animar a caminar junts en l’anunci de l’Evangeli. Aquesta missió necessita de la presència dels cristians ens les parròquies, les xarxes socials, fer una pastoral digital per arribar als més joves, a les famílies, etc. Us animam a llegir el Pla de Comunicació

19-06-2022

Hits: 184