La diòcesi de Menorca participa a les jornades de vicaris episcopals

Del 12 al 14 de març vaig viure a Valladolid una trobada amb els Vicaris Generals i episcopals de les diòcesis d’Espanya. De les 70 diòcesi, hi eren presents unes 46 amb uns 80 representants.

Us oferesc cinc pistes que se’ns van donar:

1.Estem a un canvi d’època i no podem seguir fent igual com fins ara. D’una pastoral de conservació hem de passar a una pastoral missionera. Tinguem present la crida de Jesús: “Anau!”.

2.Intentem canviar l’antropologia dominant que és autoreferencial, desvinculada de l’altre i de Déu.

3.La catequesi no pot ser entesa com una simple preparació per a rebre un sagrament. Urgeix una formació permanent.

4.Hem de recuperar el diumenge i l’acompanyament espiritual. Sense celebració de la fe i sense acompanyament no hi ha progrés.

5.La reforma de l’Església comença en la reforma dels preveres (Sant Joan d’Àvila). Els preveres han de ser propers, dialogants, han de crear il·lusió. Sols convenç el testimoni.

J.Bosco Faner Bagur

Vicari general de la diòcesi de Menorca

Hits: 55