La unitat dels cristians: do, camí i missió

Del 18 al 25 de gener es va celebrar la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians.

Un any més, la diòcesi de Menorca es va unir a aquesta iniciativa que ens convida a recordar que l’amor de Déu agermana a tots els cristians i és més fort que les diferències.

El 20 de gener va tenir lloc una pregària a l’església de Santa Margarita des Castell, amb la participació de les comunitats anglicana, catòlica i evangèlica. Es va meditar la paràbola del bon samarità (Lc 10, 25-37) i el bisbe Gerard va destacar que “l’Església ha de ser un lloc d’acollida per als homes i dones que cerquen una comunitat sana.”

Església de Santa Margarita (Es Castell) 

El 23 de gener es va celebrar una pregària a l’estil Taizé a l’església de Santa Maria, a Ferreries, i es va compartir aquesta reflexió: “l’exemple del bon samarità ens mou a preguntar-nos com servim els altres. Ell li dona a aquest home el vi i l’oli, l’assisteix i li ofereix esperança. Què podem donar nosaltres per curar aquest món ferit?” 

Finalment, el 24 de gener la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, a Ciutadella, va acollir una pregària compartida amb la comunitat evangèlica, en un ambient molt fratern i amb el desig de repetir aquesta experiència.

Més fotografies

Fotografia portada: Parròquia de Sant Antoni Maria Claret (Ciutadella) 

Parròquia de Sant Antoni Maria Claret (Ciutadella)

Església de Santa Margarita (Es Castell)

 

CASTELLANO

La unidad de los cristianos: don, camino y misión

Del 18 al 25 de enero se celebró la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Un año más, la diócesis de Menorca se unió a esta iniciativa que nos invita a recordar que el amor de Dios une a todos los cristianos y es más fuerte que las diferencias.

El 20 de enero tuvo lugar una oración en la iglesia de Santa Margarita des Castell, con la participación de las comunidades anglicana, católica y evangélica. Se meditó la parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37) y el obispo Gerardo destacó que “la Iglesia debe ser un lugar de acogida para los hombres y mujeres que buscan una comunidad íntegra.”

El 23 de enero se celebró una oración al estilo Taizé en la iglesia de Santa Maria, en Ferreries, y se compartió esta reflexión: “el ejemplo del buen samaritano nos mueve a preguntarnos cómo servimos a los demás. Él le da a este hombre el vino y el aceite, le asiste y le ofrece esperanza. ¿Qué podemos dar nosotros para sanar este mundo herido?” Por último, el 24 de enero la parroquia de San Antonio Maria Claret, en Ciutadella, acogió una oración compartida con la comunidad evangélica, en un ambiente muy fraterno y con el deseo de repetir esta experiencia.

 

Hits: 89