L’Entrevista

a MN. ANTONI FULLANA MARQUÈS

Rector de la parròquia Sant Antoni Maria Claret  de Ciutadella i delegat del gabinet de comunicació de la Diòcesi de Menorca. El Full Dominical d’aquest curs 2021-22 tindrà un apartat sobre la Comunicació digital de l’Església

 

No cal dir que estan de moda les xarxes socials. Com fer-ne un bon ús?
-Com totes les coses són bones si se’n fa ús i no abús. Les xarxes socials poden ajudar a tenir una bona informació i bona formació, però s’ha de sebre triar i treure la palla, que n’hi ha molta i anar al bo. També hi ha molta i bona informació a les pàgines web i molts continguts prou formatius.

Quina presència hi té o ha de tenir l´Església dins les xarxes socials?
-L’Església ha de ser allà on es pugui anunciar l’Evangeli. Per tant, hi ha de ser a totes i intentant discernir els signes dels temps, aportant el missatge de l’Evangeli que pugui ressonar com una alenada positiva i de “Bona nova”. Per aquest motiu, al Gabinet de Comunicació procuram estar al dia, ens queda molt a fer, perquè és un món que evoluciona ràpidament i mai arribam al darrer que es fa.

Per què es important ser-hi present?
-Perquè en les xarxes socials es pot arribar a moltes persones, sobretot joves, que habitualment no habiten en les nostres comunitats. El repte és saber confeccionar i tenir un llenguatge que els atregui. De cara a la formació, el que és cert, és que molts dels feligresos habituals, no saben arribar al seu maneig, per açò, és importat perdre la por i entrarhi, que en les xarxes social no es menja ningú. També hauríem de sebre interactuar, opinar, reenviar, etc.

Són aquests mitjans una bona eina per una nova evangelització?
-Sense cap dubte són una bona eina per a l’evangelització, perquè fent-ne un bon ús podem arribar a moltes persones, que encara que no ho diguin, ens segueixen i que en aportar les nostres opinions, poden descobrir una imatge diferent de l’Església, poden descobrir Jesucrist. Sempre com a primer anunci. Després farà falta el seguiment i l’acompanyament personal

Quin és l´objectiu d´aquesta nova secció dins el Full Dominical?
-El nostre objectiu és ajudar a entrar en contacte amb el món digital, conèixer les xarxes socials, el llenguatge digital i, sobretot, animar a que els cristians sapiguem participar en aquest areòpag, on com Sant Pau, sapiguem donar a conèixer, sense complexos, Jesús i l’Evangeli. Per a molts dels qui llegeixen  aquest Full, moltes coses que deim en aquesta entrevista els hi sonarà com a llunyà. Perdin la por, i hi entrin!!!

 

Toni Olives

 

Publicat al full dominical dia 26 de setembre de 2021

Hits: 6