L’entrevista a…

GADI BOSCH – OSC.

.

germana clarissa al Monestir de Santa Clara a Ciutadella, participarà en el full dominical amb una nova secció dedicada als salms.

Què són els salms i a qui s’atribueixen?
-Els Salms són un dels llibres de la Bíblia. Un recull de 150 poemes per a ser cantats. Molts dels salms tenen unes indicacions que volen donar una idea de la seva natura: poema acompanyat d’instruments, pregària, lloança, cant, cant d’amor. Són la pregària del Poble Escollit.
La pregària de Jesús i la pregària de l’Església.
En l’encapçalament de cada salm s’indica breument d’on prové. La majoria són del recull de David, uns d’Assaf, de Corè, de Salomó, d’Etan, d’Eman, de Moisès i d’altres sense cap atribució. Comentaristes actuals com Alonso Schökel donen poca importància a la discussió sobre l’autoria del salteri.

Quins són els seus orígens?
-Els salms no són textos literaris redactats artificialment, sinó que han brollat de situacions reals. Neixen de situacions històriques collectives, etapes de la vida del poble d’Israel, situacions personals, allò que li passava al salmista quan va compondre el salm. La gran riquesa dels salms, i el que els dóna un valor perenne, és l’extrema varietat de sentiments que contenen: tots els que poden fer bategar el cor humà; i com que el cor de l’home és universal, els salms també ho són: “tots naixem amb aquest llibre a les entranyes” (André Chouraqui).

Per què en la litúrgia de la missa dominical els situen entre les dues primeres lectures?
-Els salms són la reflexió orant de tota la Bíblia. La síntesi de l’Antic Testament (com remarcava Atanasi) i un pont obert cap al Nou. Per alguna cosa són el llibre de l’Antic Testament més citat en el Nou. I el millor comentari del llibre dels salms són els altres llibres de la Bíblia. Els salms són “la Història de la Salvació, feta pregària: allò que els altres llibres conten, els salms ho canten”
(H. Raguer).

Com presentarà aquesta nova secció al full dominical?
-Des del Concili tots els fidels estem convidats a pregar amb els salms, però d’entrada, no són fàcils. Necessiten una iniciació. La meva aportació en la nova secció no pretén ser un estudi a fons. Si no oferir uns breus comentaris, per si poden ajudar a conèixer-los més, tot compartint una reflexió personal, d’alguna estrofa o d’algun verset que m’hagi colpit especialment, maldant de tenir en compte el sentit històric, la interpretació cristiana, i mirant d’aplicar-lo a les diverses circumstàncies de la vida quotidiana. Quan tu, o algú que estimes, o la comunitat eclesial, es troba en una situació semblant a la d’aquell salm, el dius de manera més viscuda. El salm no t’entrarà, sinó que sortirà de tu com si en fossis l’autor.

Toni Olives

Publicat al full dominical del 22 de setembre de 2019