JOSEP MARIA QUINTANA PETRUS

Registrador de la propietat i mercantil jubilat. Doctor en Filologia Romànica i llicenciat en Dret i en Filosofia i Lletres. Li fem unes preguntes sobre “ Les immatriculacions dels béns de l’Església.”

Josep Maria: A què ens referim quan rallam de les immatriculacions dels béns de l’Església?
-Immatricular vol dir inscriure (és a dir, entrar) una finca al Registre de la Propietat per primera vegada. Normalment, les finques s’entren amb un títol fefaent d’adquisició. Però el problema sorgeix quan es tracta de finques posseïdes normalment de temps immemorial o de fa molts anys, on el titular no disposa d’aquest títol (sense anar més lluny: com es pot tenir un títol d’adquisició de la Catedral de Menorca, que és del segle XIV?) La Llei Hipotecària de 1946 oferia la possibilitat que l’Església immatriculés els seus béns amb un certificat del bisbe, en el qual aquest afirmés que la finca pertanyia a l’Església sense necessitat de demostrar-ho. I això ha provocat crítiques. Des de 2015, tant l’Església com els particulars s’han de sotmetre a un procés més complex per immatricular els béns, en el qual s’ha d’acreditar sens dubte la titularitat de les finques que entren per primer cop al Registre.

Quins són els béns que s´han immatriculat a Menorca?
-Pel llistat que ha publicat el Govern de les finques immatriculades entre 1998 i 2015, veiem que són 44 propietats. Bàsicament, esglésies, convents, ermites i alguna casa, que normalment sol ser la rectoria.

Com afecta a l’Església de Menorca?
-No crec que l’afecti pràcticament en res perquè estic convençut que l’Església no ha inscrit cap bé
sense estar segura de tenir-ne la propietat, encara que no disposés de cap títol adquisitiu. De tota
manera, si algú es considera perjudicat, sempre pot acudir als tribunals per reivindicar el seu dret, ja que les inscripcions registrals admeten, en principi, prova en contrari.

Què s’ha de fer a partir d´ara?
-No res. Estant ja immatriculats tot els béns que l’Església considerava propis, encara que no disposés d’un títol públic que ho acredités, els que adquireixi a partir d’ara tindran forçosament un títol d’adquisició i s’inscriuran de manera ordinària. Simplement, ha d’estar atenta a les possibles reclamacions que es puguin fer -si se’n fa cap- per estudiar-les i resoldre-les de manera més amical possible. I, en darrer terme, ha de sotmetre’s a les decisions judicials.

Toni Olives

Publicat al full dominical del 18  d’abril de 2021

Hits: 1561