L’entrevista a…

RAFEL ENRICH CALAFAT

.

President del Centre Catequístic de Sant Miquel de Ciutadella; li feim unes preguntes amb motiu del centenari d’aquest centre.

Rafel, amb quina finalitat es va crear el Centre Catequístic de Sant Miquel ara fa 100 anys?

-El Centre es va crear a la barriada pobra dels pescadors de Ciutadella. El context social de llavors era molt precari, hi havia molta pobresa i els carrers anaven plens d’al•lots. Va ser llavors quan, a la petita església que hi havia al carrer de Sant Miquel, es va decidir fer sessions formatives de catequesi a la sagristia i més tard escola nocturna per a joves que feien feina de dia. Al llarg dels anys és va anar ampliant els espais per acollir als participants.

Quines activitats s´hi duen a terme?

-Actualment es fan moltes activitats, la principal és la catequètica, però no podem deixar de banda el teatre o el club d’esplai, campaments d’estiu, celebracions, etc. Les activitats que actualment fem es van anar introduint donant resposta a les necessitats de la barriada en un principi i després a tot el poble. La gestió del Centre la fa un equip de laics compromesos que es sent part implicada de les diferents activitats que oferim i que té per finalitat evangelitzar i construir el Regne de Déu.

Què ha representat i representa el Centre Catequístic de Sant Miquel per a Ciutadella?

-Per la comunitat ha passat molta gent de Ciutadella i és ben coneguda pel poble. Però se’ns dubte el nostre Centre es reconegut principalment per l’activitat educativa del teatre. A més, per mitjà de la catequesi i el club d’esplai han passat molts al•lots i molts d’ells han estat els continuadors de les accions que seguim realitzant. Sense deixar de banda altres activitats pastorals que van dirigides a les famílies i adults.

Com està previst celebrar aquest centenari?

-Fa uns tres anys el consell del Centre va crear la comissió del Centenari per organitzar els actes del Centenari. Van sorgir moltes propostes, però el caire que li van donar era el de donar a conèixer les diferents accions pastorals que oferim i recordar aquelles que han deixat petjada al poble de Ciutadella. Hem fet fins ara una exposició de fotografia, xerrades sobre la comunitat, concerts, etc. Però tenim previst fer una obra de teatre, la qual té per títol: “Un petit teatre i la seva història”, serà a finals de març per recordar obres de teatre que s’han fet de caire familiar i juvenil. El centenari el tancarem amb les festes de Sant Miquel d’enguany. Toni Olives

Toni Olives

Publicat al full dominical del 15 de març de 2020