Les aportacions dels fidels suposen el 71% del pressupost de la Diòcesi

La Diòcesi de Menorca va gestionar l’any passat un pressupost de 2.812.466 euros, dels quals més de 2 milions procedeixen de la generositat dels fidels i del Fons Comú Interdiocesà, el 71 per cent del total. Les col·lectes a les parròquies i les subscripcions van representar l’any passat uns ingressos d’1,1 milions, quantitat a la qual s’ha d’afegir uns 865.000 euros que va aportar el FIC, que es nodreix de les aportacions personals a través de l’Impost de la Renta sobre les Persones Físiques (IRPF).

La major part del pressupost va destinat a les accions pastorals, a l’assistència de les persones i a la conservació dels edificis i despeses de manteniment. Aquests espais s’emporten més d’1,17 milions d’euros del pressupost. Alhora les activitats que s’hi duen a terme, com les visites guiades a la Catedral de Menorca i a l’Església de Santa Maria de Maó reverteixen en els ingressos.

Aquesta informació es va donar a conèixer durant l’últim Consell d’Economia, fa unes setmanes. Aquesta trobada va reunir als responsables en matèria econòmica de les diverses parròquies de Menorca i també se’ls va posar al corrent d’altres qüestions, com les característiques de l’assegurança UMAS, que tenen els seues centres, i què cobreix.