Més de 60 persones en la segona excursió a les basíliques en motiu de l’any de “Sever”

61 persones van participar diumenge 23 de setembre en la segona visita a les basíliques paleocristianes per a celebrar els 1600 anys de la carta del Bisbe Sever. La primera etapa de l’excursió va començar al Museu de Menorca (Maó), recentment reformat i on s’exposen un conjunt significatiu de peces paleocrsitianes, especialment de les basíliques de l’Illa del Rei, del Cap del Port de Fornells i des Fornàs de Torelló.

La directora del Museu, Carolina Desel Gonzàlez, i l’arqueòloga Montserrat Anglada, van explicar les característiques i particularitats de les peces al grup, al qual van acompanyar al llarg del seu recorregut per l’edifici. La sala dedicada a la cultura material del baix imperi va ser especialment important per a situar la presència cristiana en el món tardorromà i perquè el públic entengués el context històric durant el qual es van construir les basíliques.

La visita a la basílica des Fornàs de Torelló, excavada per Maria Lluïsa Serra va ocupar la segona part del matí. L’arquitecte Enric Taltavull va explicar la restauració del conjunt arqueològic duta a terme darrerament i que millora l’observació d’aquest jaciment cristià del segle VI i Montserrat Anglada va completar les explicacions.

L’activitat es va clausurar amb una pregària, dirigida pel prevere Josep Menguán, i que es va centrar en la contemplació del ric univers simbòlic del mosaic bizantí del presbiteri. La vinya eucarística qeu envolta l’altar, la cràtera del vi i de l’abundància, els paons de la immortalitat, l’arbre de la vida i el lleó de Judà, tot són elements que centren en misteri pasqual de Jesucrist i que s’actualitzen en la celebració de l’eucaristia.

La peregrinació, organitzada des de la Diòcesi de Menorca, fou encapçalada pel bisbe Francesc, i també hi varen col·laborar personatges de rellevància pública, com el conseller de Cultura Miquel Àngel Maria, que va acollir el grup al Museu de Menorca.