No tingueu por. Ha ressuscitat. Al·leluia!

Avui celebram la Vetlla Pasqual. Les celebracions s’han iniciat amb l’encesa del foc i del ciri Pasqual.

«No tingueu por! Aquell a qui cercau, Jesús de Natzaret, el crucificat, ha ressuscitat» (v. 6).

A continuació, els fidels han entrat als temples il·luminats per la Llum del ciri pasqual que representa la de Crist Ressuscitat. Després de l’homilia, s’ha realitzat la renovació de les promeses baptismals.

Toni Barber 

En la seva homilia, el bisbe Gerard ha reflexionat sobre la importància “d’anar a Galilea”:

-Per començar de nou. El Senyor ressuscitat que ens convida a tornar a començar, a no perdre mai l’esperança.

-Recórrer nous camins. Aprendre que la fe, perquè sigui viva, s’ha de tornar a posar en camí. Ha de revifar cada dia el començament del viatge, com la sorpresa de la primera trobada.

– Anar a Galilea vol dir, a més, anar als confins. És allà on el Ressuscitat demana als seus seguidors que hi vagin, també avui ens demana d’anar a Galilea, en aquesta “Galilea” real. A Galilea aprenem que podem trobar Crist ressuscitat en les cares dels nostres germans, en l’entusiasme dels qui somien i en la resignació dels qui estan desanimats, en els somriures dels que s’alegren i en les llàgrimes dels qui pateixen.

Toni Barber

El pastor de la nostra Església ha subratllat que “la Pasqua ens anuncia que Jesús no és un personatge obsolet. Ell és viu, aquí i ara. Camina amb nosaltres cada dia, en la situació que ens toca viure, a la prova que esteim travessant, als somnis que portam dins.”

Així mateix, ha explicat, ens mostra que “Jesús, el Ressuscitat, ens estima sense límits i visita totes les situacions de la nostra vida. Ell ha establert la seva presència al cor del món i ens convida també a nosaltres a sobrepassar les barreres, a superar els prejudicis, a apropar-nos als qui estan al costat nostre cada dia, per redescobrir la gràcia de la quotidianitat.”

“No tingueu por, ha ressuscitat!”Us espera a Galilea”. Les vostres expectatives no quedaran sense complir-se, les vostres llàgrimes seran eixugades, els vostres temors seran vençuts per l’esperança. Perquè heu de sabre que el Senyor ens precedeix sempre, que camina sempre davant de nosaltres.  I, amb Ell, sempre la vida comença de nou. Al·leluia! Amén!, ha conclòs el Bisbe.

ESCOLTA L’HOMILIA: 

Més fotografies

Autor: Toni Barber

Hits: 280