ORGANIGRAMA

Bisbat de Menorca: Carrer Cal Bisbe, 8 – 07760 Ciutadella de Menorca – Tel.  971380343


Mons. Francesc Conesa Ferrer
Bisbe de Menorca

bisbe@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

VICARIA GENERAL i JUDICIAL
Mn. Gerard Villalonga Hellín

vicarigeneral@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

CANCELLER SECRETARI GENERAL 
Mn. Jaume Ametller Pons

cansellersecretari@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

NOTARI
Mn. Francesc Triay

notari@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

ARXIPRESTS DIOCESANS
Ciutadella
Mn. Joan Bosco Faner

Centre
Mn. Joan Febrer

Maó
Mn. Joan Tutzó

I

DELEGATS D’ÀREA, nomenats pel un període de cinc anys
 Àrea de l’Anunci: Mn. Llorenç Sales Barber.
– Àrea de litúrgia i Espiritualitat: Mn. Josep Manguán Martínez.
– Àrea de Pastoral Social: Mn. Jaume Alberto Vidal Pelegrí.
– Àrea del Laïcat: Mn. Bosco Faner Bagur.

II

DIRECTORS DE SECRETARIAT, nomenats per unperíode de quatre anys
– Secretariat de Catequesi i Iniciació Cristiana: Diaca Vicent Llabrés Riudavets.
– Secretariat de missions: Diaca Joan M. Mercadal Victory.
– Secretariat d’Ensenyament i Cultura: Sra. Margarita Quevedo Tutzó.
– Secretariat d’Ecumenisme i Diàleg Interreligiós: Sra. Isabel Marquès Barceló.
– Secretariat de Litúrgia i Oració: Mn. Josep Manguán Martínez.
– Secretariat de Confraries i Pietat Popular: Mn. Joan Tutzó Sans.

– Secretariat de Santuaris i peregrinacions: Sr. Toni Mercadal Sintes.
– Secretariat de Pastoral Penitenciària i Capellà del Centre Penitenciari de Maó: Mn. Joan Bosco Martí Marqués.
– Secretariat de Pastoral de la Salut i de la Gent Gran: Sra. Maria Rosa Comella Anglada.
– President de la Comissió diocesana Justícia i Pau: Sr. Xavier Martín Martínez.
– Secretariat de família i vida: Sr. Tolo Frau Pons i Sra. Joana Anglada Cortés
– Secretariat de Pastoral Universitària: Sr. Joan Lluís Torres Faner i Sra. Irene Coll Serra.
 Secretariat de pastoral d’infància i joventut: Sebastià Bosch Salord
– Secretariat de pastoral vocacional: Joan Camps Serra
– Escoles Diocesanes de Formació: Sra. Isabel Serra Giménez.

III

CONSILIARIS DE SECRETARIAT, nomenats per un període de quatre anys
– Consiliari de la Comissió diocesana Justícia i Pau: Mn. Joan Febrer Rotger.
– Consiliari del Secretariat de Família i Vida: Mn. Gerard Villalonga Hellín
– Consiliari Secretariat de pastoral de la salut i de la gent gran: Diaca Jean Marie Nguele
– Delegat Episcopal de Càritas Diocesana: Guillem Ferrer Monjo

IV

GABINET DE COMUNICACIÓ:
Director: Mn. Antoni Fullana Marqués, per un període de cinc anys

.

COL.LEGI DE CONSULTORS

Mn. Gerard Villalonga Hellín.

Mn. Joan Febrer Rotger, Degà

Mn. Joan Bosco Martí Marqués

Mn. Llorenç Sales Barber

Mn. Joan Bosco Faner Bagur

Mn. Joan Miquel Sastre Preto

(Decret de 9 de març de 2017)

CONSELL DE PRESBITÈRI

Article 5. Atès el número reduït de sacerdots a la nostra Diòcesi i d’acord amb les prescripcions dels cànons 497-499, constitueixen el Consell Presbiteral els sacerdots designats segons les normes d’aquests Estatuts:

  • Tots els preveres seculars incardinats a la Diòcesi;
  • Tots els preveres seculars no incardinats a la Diòcesi i tots els preveres membres d’un institut religiós o d’una societat de vida apostòlica, que resideixin a la Diòcesi i que exerceixin algun ofici en bé de la Diòcesi. (Dels Estatuts del Consell Presbiteral, aprovats pel Sr. Bisbe el dia 2 de febrer de 2017)

CONSELL DIOCESÀ DE PASTORAL

Mons. Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca

Mn. Gerard Villalonga Hellín, Vicari General.

Àrea de l’Anunci: Mn. Llorenç Sales Barber.

Mn. Joan Febrer Rotger, Delegat Àrea de Formació i espiritualitat.

Mn. Joan M. Mercadal Victory (Diaques permanents)

Mn. Guillem Ferrer Monjo, Delegat Àrea de Pastoral Social.

Mn. Antoni Fullana Marqués, Delegat Àrea Mitjans de Comunicació.

Mn. Bosco Faner, Arxiprest de Ciutadella.

Mn. Joan Tutzó, Arxiprest de Maó.

Sr. Joan Mir, Ecònom Diocesà.

Ramón Vera Peralta, representant dels religiosos varons.

Gna. Ana Capellán Velasco, representant de les religioses (social)

Gna . Ana Edo Breto, representant de les religiosos (ensenyament)

Sr. Antonio Fernando Villalonga Sintes (Arxiprestat  de Maó)

Sra. Paula Díaz Garcia  (Arxiprestat  de Maó)

Sra. Fuensanta Martínez Catchot (Arxiprestat del Centre)

Sr. José Luis Moll Jover (Arxiprestat del Centre)

Sra. Margarita Campins Pons (Arxiprestat de Ciutadella)

Sra. Carmen d’Amato (Arxiprestat de Ciutadella)

Sr. Alejandro Río Carreras (Anunci)

Sra.  Bel Serra Giménez (Espiritualitat i Formació)

Sr. Rafel Enrich Calafat (Pastoral Social)

Sr. Miquel Àngel Limón Pons (Mitjans de Comunicació)

Sr. Miquel  Juan Ballester Pons (designació del Sr. Bisbe)

Sr. Xavier Llopis Gomila  (designació del Sr. Bisbe)

Sr. Joan Franco Seguí (designació del Sr. Bisbe)

Comissió Permanent

Mons. Francesc Conesa Ferrer, Bisbe de Menorca (President)

Mn. Gerard Villalonga Hellín, Vicari General. (Moderador)

Sr. Miquel Àngel Limón Pons (Secretari)

Sr. Joan Tutzó (Arxiprest)

Sr. Antoni Fullana Marqués (Delegat d’Àrea)

Gna. Ana Edo Greto (Religiosa)

Sra. Isabel Serra Giménez (Laica)

Sr. José Luis Moll Jover (Laic)

Sr. Joan Franco Seguí (Laic)

CONSELL D’ECONOMIA

COMISSIÓ DE PATRIMONI

ADMINISTRACIÓ DIOCESANA

Ecònom Diocesà
Sr. Joan Mir Llorens

econom@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

Administratiu
Sr. Sebastià Bosch

comptabilitat@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

Administrativa
Sra. M. Ignasia Gener Fernández.

secretaria@bisbatdemenorca.org

Tel. 971380343

Cursor
Sr. Alvaro Hurtado Hurtado

.