ORGANIGRAMA

Bisbat de Menorca: Carrer Cal Bisbe, 8 – 07760 Ciutadella de Menorca – Tel.  971380343

 

BISBE DE MENORCA 
Mons. Gerard Vilallonga Hellín 
bisbe@bisbatdemenorca.org
Tel. 971380343

VICARIA GENERAL 
Mn. Joan Bosco Faner Bagur
vicarigeneral@bisbatdemenorca.org
Tel. 971380343

CANCELLER SECRETARIA GENERAL 
Maria Victòria Aimerych

cansellersecretari@bisbatdemenorca.org
Tel. 971380343

NOTARI
Mn. Francesc Triay
notari@bisbatdemenorca.org
Tel. 971380343

 

ARXIPRESTS DIOCESANS

Ciutadella
Mn. Joan Bosco Faner

Centre
Mn. Joan Febrer

Maó
Mn. Joan Tutzó

 

DELEGATS D’ÀREA, nomenats pel un període de cinc anys

Àrea de l’Anunci
Mn. Llorenç Sales Barber.
areaanunci@bisbatdemenorca.org

Àrea de litúrgia i Espiritualitat
Mn. Josep Manguan Martínez.
arealiturgia@bisbatdemenorca.org

Àrea de Pastoral Social
Mn. Jaume Alberto Vidal Pelegrí.
areasocial@bisbatdemenorca.org

Àrea del Laïcat
Mn. Bosco Faner Bagur.
arealaicat@bisbatdemenorca.org

 

DIRECTORS i  CONSILIARIS DE SECRETARIAT, nomenats per un període de quatre anys

Secretariat de Catequesi i Iniciació Cristiana
Diaca Vicent Llabrés Riudavets.
catequesi@bisbatdemenorca.org

Secretariat de missions
Diaca Joan M. Mercadal Victory.
missions@bisbatdemenorca.org

Secretariat d’Ensenyament i Cultura
Sra. Margarita Quevedo Tutzó.
ensenyament@bisbatdemenorca.org

Secretariat d’Ecumenisme i Diàleg Interreligiós
Sra. Isabel Marquès Barceló.
ecumenisme@bisbatdemenorca.org

Secretariat de Litúrgia i Oració
Mn. Josep Manguán Martínez.
arealiturgia@bisbatdemenorca.org

Secretariat de Confraries i Pietat Popular
Mn. Joan Tutzó Sans.
confraries@bisbatdemenorca.org

Secretariat de Santuaris i peregrinacions
Sr. Toni Mercadal Sintes.
santuaris@bisbatdemenorca.org

Secretariat de Pastoral Penitenciària i Capellà del Centre Penitenciari de Maó
Director: Mn. Joan Bosco Martí Marqués.
pastoralpenitenciaria@bisbatdemenorca.org

Secretariat de Pastoral de la Salut i de la Gent Gran
Directora: Sra. Maria Rosa Comella Anglada.
Consiliari: Mn. Jean Marie Nguele
pastoralsalut@bisbatdemenorca.org

Comissió diocesana Justícia i Pau
Director: Sr. Xavier Martín Martínez.
Consiliari: Mn. Joan Febrer Rotger
justiciaipau@bisbatdemenorca.org

Secretariat de família i vida
Directors: Sr. Tolo Frau Pons i Sra. Joana Anglada Cortés
Consiliari: Mn. Gerard Villalonga Hellín
familia@bisbatdemenorca.org

Secretariat de pastoral d’infància i joventut
Director: Sebastià Bosch Salord, Diaca
joventut@bisbatdemenorca.org

Secretariat de Pastoral Universitària
Directors: Sr. Joan Lluís Torres Faner i Sra. Irene Coll Serra.
universitaris@bisbatdemenorca.org

Secretariat de pastoral vocacional
Joan Camps Serra
vocacions@bisbatdemenorca.org

Escoles Diocesanes de Formació
Sra. Isabel Serra Giménez.
escolesformacio@bisbatdemenorca.org

Delegat Episcopal de Càritas Diocesana
Guillem Ferrer Monjo
secretaria.gral@caritasmenorca.org 

 

GABINET DE COMUNICACIÓ:
Director: Mn. Antoni Fullana Marqués, per un període de cinc anys
comunicacio@bisbatdemenorca.org

 

COL.LEGI DE CONSULTORS (veure guia)
(Decret de 9 de març de 2017)

 

CONSELL DE PRESBITÈRI
Article 5. Atès el número reduït de sacerdots a la nostra Diòcesi i d’acord amb les prescripcions dels cànons 497-499, constitueixen el Consell Presbiteral els sacerdots designats segons les normes d’aquests Estatuts:

  • Tots els preveres seculars incardinats a la Diòcesi;
  • Tots els preveres seculars no incardinats a la Diòcesi i tots els preveres membres d’un institut religiós o d’una societat de vida apostòlica, que resideixin a la Diòcesi i que exerceixin algun ofici en bé de la Diòcesi. (Dels Estatuts del Consell Presbiteral, aprovats pel Sr. Bisbe el dia 2 de febrer de 2017)

 

CONSELL DIOCESÀ DE PASTORAL (veure a guia)
CONSELL DIOCESÀ D’ECONOMIA (veure guia)
OFICINA DE TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES (veure guia)

OFICINA PER A LA RECEPCIÓ DE DENÚNCIES I ACOMPANYAMENT DE VICTIMES
PROTECCIÓ DE MENORS
Casa de l’Església
Plaça Reial, 10
07701-Maó
Sr. Alejandro Río Carreras, director de l’Oficina
Sra. María Vives Gomila, membre de l’Oficina
Sr. Miquel Pons Portella, membre de l’Oficina
protecciomenors@bisbatdemenorca.org

 

COMISSIÓ DE PATRIMONI (veure guia)

 

ADMINISTRACIÓ DIOCESANA

Ecònom Diocesà
Sr. Joan Mir Llorens
econom@bisbatdemenorca.org

Administratiu – Comptabilitat
Mn. Sebastià Bosch Salord
comptabilitat@bisbatdemenorca.org

Administrativa
Sra. Mª Auxiliadora  Casasnovas Camps
secretaria@bisbatdemenorca.org

 

Hits: 2665