PRESENTACIÓ SÍNODE DELS BISBES 2021-2023 – Fase sinodal diocesana

 

Materials per descàrrega:

 

Subsidi litúrgic  –  castellà/català

 

Oració Adsumus  –  castellà/català

 

-Guia de Treball  –  (mode presentació)  –  castellà/català

  

-Guia de Treball  –  (llibret)  –  castellà/català

 

Tríptics   –  castellà/català

 

 

 

-links de diferents materials d’ajuda

Document preparatori
Castellà:
https://www.synod.va/es/news/documento-preparatorio1.html
Català:
http://giec.tarraconense.cat/wp-content/uploads/sites/97/2021/09/Document-preparatori.pdf

Vademècum
Castellà
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/Vademecum-ES-FULL.pdf

Podreu trobar els documents més importants i materials per a la reflexió:
https://www.synod.va/es.html
https://laicos.conferenciaepiscopal.es/Sinodo/

Hits: 124