Pregar amb els Salms – de Gadi Bosch osc

Salm 98 (97)
Tendresa

El que més ajuda les persones a caminar i a créixer humanament i espiritual és saber que algú ens estima. La imatge de Déu que ens revela Jesús és la d’Algú que s’ha recordat de l’amor que guarda fidelment (v. 3)

mai ens abandona, ens ve a cercar sempre amb tendresa, està per nosaltres i ens fa costat donant-nos fortalesa interior i açò ens omple d’alegria.

Tothom ha vist, d’un cap a l’altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor arreu de la terra,
esclafiu en cants i en crist d’alegria (v. 4)

Per poder veure la salvació de Déu ens cal una mirada de fe sobre la nostra vida.

 

Publicat al full dominical de dia 13 d’octubre de 2019