Pregar amb els Salms – de Gadi Bosch osc

Salm 122 (121)

Casa nostra

Tornar a casa nostra i ser-hi acollits proporciona goig, benestar, serenor… El Salm 122(121) convida amb alegria: Anem a la casa del Senyor (V. 1)

El Temple pels jueus era el lloc on es condensava la presència del Senyor i allà on es reunien com a família de Déu

És allà que pugen les tribus, les tribus del Senyor,

a complir l’aliança d’Israel, a lloar el nom del Senyor (v. 4)

L’Evangeli de Joan diu que ara el nou temple és Jesús Ressuscitat (Jn 2,21-22). Des de que Jesús va proposar el seu cos com a nou lloc de trobada amb Déu, els cossos més ferits, més “crucificats”, haurien de ser objectiu de la nostra atenció per maldar alleugerir el seu dolor perquè la seva dignitat, mai perduda, brilli i sigui tinguda en compte en totes les seves dimensions.

Que hi hagi pau dintre teu (v. 8)

 

Gadi Bosch osc

publicat al full dominical de dia 19 de gener de 2020