Pregar amb els Salms – de Gadi Bosch osc

 Bri   (Salm 117)

 

Alabau el Senyor, tots els pobles; glorificau-lo, totes les nacions: el seu amor per nosaltres és immens, la fidelitat del Senyor durarà sempre. Al . leluia! (Sl 117,1-2). El salm 117, és com un bri, un brotet de salm. Tan sols dos versets. A diferència del seu veí el salm 119, que amb 176 versets es sem blant a un jonc de la vora del Nil.

Aquest poema breu té un significat molt dens, planteja tot el problema de la significació i de l’universalisme en el salteri. Israel no és la meta de la revelació en l’Antic Testament, sinó l’instrument que el seu Déu escull per manifestar la pròpia gloria. El poble elegit és el testimoni de Yhavé en el món. En temps d’ecumenisme i de diàleg entre les religions aquest breu salm ens eixampla la ment i el cor.

El segon verset, seguint una nota de la BCI, traduït literalment seria: el seu amor es fort sobre nosaltres. També es podria entendre en el sentit de: el seu amor ens sobrepassa.

Aquest salm menut com un bri, ens arriba amb el dinamisme d’un amor que ens sobrepassa, que no podem abastar la seva força i profunditat, vagi travessant les fibres del nostre cor i el faci reviure, “reviscolà l’amat son amic fent li memòria de les belleses y fayçons” (Llull Blanq. 89). Som abraçats per un Amor que perdura sempre.

 

Gadi Bosch Pons

Hits: 1348