Pregar amb els Salms – de Gadi Bosch osc

Guardats per Déu Sal 121 (120)

El salm 121 (120) sembla una antiga pregària d’un soldat, rellegida com cant de pelegrinatge ple de confiança en el Senyor, creador i guardià d’Israel. El salmista en el temple invoca la protecció del Senyor i una veu –segurament un sacerdot del temple– li respon que el Senyor, guardià d’Israel, li serà proper en tots els moments i ocasions de la vida.

Alç els ulls a les muntanyes,
d’on em vindrà l’auxili? (v. 1)

El qui cuida de tot, ens cuidarà; el que ho sosté tot, ens sostindrà; el que cuida dels ocells i dels lliris ens cuidarà, “l’auxili em vindrà del Senyor, que ha fet el cel i la terra” (v. 2.)

El Senyor et guarda,
el Senyor t’empara
al teu costat mateix (5).

Déu té cura de nosaltres en la mediació de les nostres pròpies ànsies. No podem demanar a Déu que ens cuidi si nosaltres no hem descobert que tenir cura del que és fràgil, no és conseqüència de la fe, sinó el seu propi centre. Resar aquest salm ens ha de comprometre a viure tenint cura fraternal dels altres, de l’entorn on vivim i de la natura que és la casa de tothom

Gadi Bosch osc

Publicat al full dominical de dia 11 d’abril de 2021

Hits: 680