Pregar amb els Salms – de Gadi Bosch osc

Salm 98 (97)
Alegria compartida

Canteu al Senyor un càntic nou (v. 1),
tota la vida de Maria és un càntic al Senyor i ens assenyala la vocació que tots tenim de transparentar Déu. Tota criatura en néixer ja és estimada de Déu i té com a finalitat última la vida eterna.

El Senyor ha fet conèixer la seva salvació, ha revelat la seva ajuda als ulls de tots el pobles (v. 2)

Contemplar Maria ens pot ajudar a entendre la fe cristiana com a presència i experiència de Déu en la vida, a trobar-lo ben a prop nostre, vinculat a mediacions, persones, realitats humanes.

Unim-nos durant tota la setmana al càntic nou que Maria expressa en el Magníficat:
La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
Des d’ara totes les generacions em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles:
el seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació… (Lluc 1,46-55).

Contemplant Maria aprenem que fer silenci interior, que fa perceptible la llum i l’estimació del Senyor, i després a dir «sí» a les seves crides; potser en un primer moment ens espantem. Però, si confiem en el Senyor, sentirem també aquella veu que asserena: «no tinguis por».