Preveres a la diòcesi

Ametller Pons, Jaume (1-2-1939 / 10-5-1996)
C/ Santíssim, 9
07760 Ciutadella de Menorca

Camps Serra, Joan Francesc (30-10-1989 / 21-3-2015)
C/ Cal Bisbe, 8
07760 Ciutadella de Menorca
joancamps@bisbatdemenorca.org

Capell Aldomà, Joan (26-3-1934 / 19-12-1964)
C/ Vinaròs, 63 – 3er. A
12580 Benicarló (Castelló)

Faner Bagur, Joan Bosco (14-10-1947 / 23-9-1972)
C/ Plaça Menorca, s/n
07760 Ciutadella de Menorca
Tel. 971380010

Febrer Rotger, Joan (2-1-1944 / 19-11-1967)
Pla de l’Església, 7
07750 Ferreries
Tel. 971373103

Fullana Marqués Antoni (26-9-1952 / 30-6-1984)
C/ Pere Cortés, 53
07760 Ciutadella de Menorca
Tel. 971380413

Huguet Cardona Joan Francesc (21-7-1946 / 13-9-1975)
C/ de l’Església, 5-A
07701 Maó

Llompart Díaz Jesús (6-3-1943 / 4-9-1994)
C/ Sant Lluís, 81
07710 Sant Lluís
Tel. 971150111

Manguán Martínez Josep (9-3-1950 / 30-12-1978)
C/ Àngel Ruiz i Pablo, 46
07760 Ciutadella de Menorca
971380739

Martí Marqués Joan Bosco (5-9-1961- / 16-5-1992)
C/ Retxats, 4
07730 Alaior
Tel. 971371107

Oléo Cortés Pere (11-12-1937 / 26-6-1963)
C/ Retxats, 4
07730 Alaior
Tel. 971371107

Pons Pons Guillem (21-7-1931 / 8-8-1954)
07702 Maó
971352430

Ponsetí Pons Josep Lluís (17-08-1962 / 26-09-1999)
Pla de l’Església, 1
07740 Es Mercadal
971375180

Sales Barber Llorenç (23-9-1984/ 30-10-2011)
Rectoria de la Parròquia del Carme
Pl. del Príncep, 2
07701 Maó
971362402

Sastre Portella Florenci (28-2-1959 / 16-5-1992)
C/ Camí de Maó, 59
07760 Ciutadella de Menorca
Tel. 971381082

Sastre Portella Josep (7-12-1947 / 28-4-1973)
C/ Sant Aleix, 1
07720 Es Castell

Sastre Preto Joan Miquel (25-2-1962 / 3-5-1992)
C/ Ramón y Cajal, 24, 2n
07702 Maó
Tel. 971361172

Seguí de Vidal Mateu (14-2-1952 / 30-8-1981)
Apartat de Correus 221
07730 Alaior

Triay Vidal Francesc (20-11-1938 / 23-12-1967)
C/ St. Llorenç, 6
07749 Es Migjorn Gran
Tel. 971370020

Tutzó Sans Joan (17-8-81 / 25-6-2006)
Av. Vives Llull, 12
07703 Maó
Tel. 971350636

Vidal Barber Cristòfol (19-4-1941 / 28-6-1964)
C/ Seminari, 9
07760 Ciutadella de Menorca

Vidal Pelegrí Jaume Albert (15-11-1946 / 16-9-1972)
Plaça de s’Arraval Vella, 1
07720 Es Castell
Tel. 971365345

 

Adscrit a la diòcesi

Agustín Escuredo Merayo (15-09-1953/ 21-06-86)
Cal Bisbe, 8
07760 Ciutadella de Menorca

 

Diaca

Jaume Denclar Quevedo
Plaça Arraval Vella 3,
07720 Es Castell

Hits: 2234