Querida Amazonia de Justicia i Pau

Anunciar l’Evangeli no és colonitzar

L’Evangeli s’ha d’anar anunciant a tots els pobles segons la lògica de l’Encarnació de la Paraula eterna de Déu en el jueu Jesús de Natzaret. L’Encarnació és inculturació en el sentit indicat pels Fets dels Apòstols on diu que aquests començaren a anunciar l’evangeli i els diversos oients l’entenien segons la seva llengua materna. La Bona Nova de Jesucrist, plantada primer en la cultura del judaisme, a poc a poc s’anà expressant de manera fecunda segons la cultura d’altres pobles on arribaven els missioners. Modernament (abans del Papa Benet XV) l’evangelització anava junyida a la colonització dels imperis; i encara avui hi ha el risc que «els evangelitzadors que arriben a un lloc creguin que no sols han de comunicar l’Evangeli sinó també la cultura en la qual ells han crescut».

No és que la fe cristiana s’hagi de diluir en les cultures amazòniques ni en cap altra, sinó que els seus apòstols han de maldar recollir tot allò de bo que hi trobin i «portar-ho a plenitud a la llum de l’Evangeli». Els pobles amazònics, no contaminats pel consumisme i l’aïllament urbà, viuen una mística d’harmonia amb tota la creació, de gratuïtat, d’admiració sagrada davant la natura, és a dir, una saviesa ancestral que inspira tot un estil de bon viure. La relació amb Déu present en el cosmos, de la mà de l’evangelització, ha d’obrir-se al Tu de Déu i a la relació amb JC «Déu i home veritable, alliberador i redemptor». La inculturació de l’Evangeli inclou la defensa ineludible dels drets humans, fent «brillar aquest rostre de Crist que ha volgut identificar-se amb tendresa especial amb els més febles i pobres»

justiciaipau@bisbatdemenorca.org

publicat al full dominical de dia 11 d’abril de 2021

Hits: 246