Querida Amazonia de Justicia i Pau

Ampliar horitzons…

Els creients necessitam trobar espais per conversar i actuar junts pel bé comú. Totes les religions tenen les seves escriptures, molts cops uns amb els altres no les valoram encara que quan les llegim hi podem trobar «preceptes i doctrines que no poques vegades reflecteixen una espurna d’aquella Veritat que il.lumina tots els homes». La força que uneix a tots els cristians (siguin de la confessió que siguin) té un valor immens. Moltes vegades donam tanta importància al que ens divideix que no ens adonam ni valoram el que ens uneix:

* La fe en Déu, el Pare que ens dona la vida i ens estima tant.
* La fe en Jesucrist, l’únic Redemptor, que ens va alliberar amb la seva resurrecció gloriosa.
* El desig de la seva Paraula que guia els nostres passos.
* El foc de l’Esperit que ens impulsa a la missió.
* El manament nou que Jesús ens va deixar, la recerca d’una civilització de l’amor, la passió pel Regne que el Senyor ens crida a construir amb Ell.
* La lluita per la pau i la justícia.
* La convicció que no tot s’acaba en aquesta vida, sinó que estem cridats a la festa celestial on Déu eixugarà totes les llàgrimes i recollirà el que vam fer pels que pateixen.

Tot això ens uneix. Com no lluitar junts? Com no pregar junts? Com no treballar colze a colze per
defensar els pobres de l’Amazònia? Com no mostrar el rostre sant del Senyor i cuidar la seva obra
creadora?

justiciaipau@bisbatdemenorca.org

publicat al full dominical de dia 06 de juny de 2021

Hits: 280