Querida Amazonia de Justicia i Pau

Cultures amenaçades, pobles en risc

L’economia globalitzadora fa sense cap tipus de mirament la riquesa humana, social i cultural. Les famílies desfetes a causa de les migracions forçades afecten directament a la transmissió dels valors. La família ha estat sempre la institució que ha vetllat més per mantenir vives les nostres cultures. Enfront d’uns mitjans de comunicació massius hem de promoure que siguin els pobles originaris que, amb la seva llengua i cultura, es facin presents als mitjans de comunicació existents.

Qualsevol projecte per l’Amazònia ha de tenir en compte els seus pobles i cultures, i ha de donar protagonisme a la seva manera de ser i fer en contacte amb l’entorn natural, ja que si aquest es malmet la relació és danyada. A més de l’ecologia de la natura, també hi ha una ecologia “humana” que a la vegada necessita d’una ecologia social. Amb això volem fer entendre que l’home no pot deixar de tenir respecte per la natura i l’home, tot ha d’estar connectat. Cuidar de les persones és tan important com fer-ho de la natura. Els pobles originaris entenen la selva com un ésser natural amb el qual es relacionen, no com un recurs per explotar. Això els inspira el respecte per la Creació, abusar-ne és hipotecar el futur dels nostres fills.

Els indígenes son els millors cuidadors del seu territori, sempre que no es deixen influenciar per les ofertes interessades dels grups de poder. Ells diuen:

“Somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Por tanto, pedimos que cesen los malos tratos y el exterminio de la Madre Tierra. La tierra tiene sangre y se está desangrando, las multinacionales le han cortado las venas a nuestra Madre Tierra.”

 

publicat al full dominical de dia 17 de gener de 2021

Hits: 161