Recés de Quaresma de la CONFER: “La Paràbola dels Talents”

Seguint amb la seva programació, el 2 de març, CONFER Menorca va fer el recés de Quaresma a la Parròquia de Sant Esteve, a Ciutadella. En aquesta ocasió ha estat animat pel seu rector Mn. J.Bosco Faner.

Van participar vint-i set religiosos i religioses de les diferents congregacions presents a Menorca. En el moment més distés del dinar es va incorporar a la trobada el bisbe Gerard, per compartir també una estona de sobretaula. Mn.J.Bosco Faner va preparar un recés orientat a destacar de manera particular els carismes de cadascuna de les congregacions de l’illa.

A partir de la paràbola dels talents (Mateu 25, 14-30), va presentar una reflexió sobre la peculiaritat carismàtica de les congregacions, destacant allò que les fa especials i úniques. Aquesta especificitat provoca que tingui un valor especial “gastar” els talents rebuts, perquè donin fruit abundant en la nostra societat.

Així, de les Clarisses va destacar la pregària, la pobresa, la fraternitat i la missió. De les Carmelites Missioneres, la seva vocació de viure en l’Església i per l’Església. De les Germanes de la Consolació la resposta que elles han donat a la crida d’Isaïes per consolar al poble de Déu. Dels Salesians es va remarcar la raó, la religió i l’amorevolezza, en el sentit que les persones han de sentir que són estimades.

De les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia, es va ressaltar la seva senzillesa, l’austeritat i la vivència de l’espiritualitat franciscana. De les Dominiques de l’Anunciata, va valorar la seva vocació per ensenyar la doctrina cristiana a les poblacions més petites i d’ambient rural. Als Germans de les Escoles Cristianes els hi va realçar especialment la seva dedicació docent per aconseguir persones autònomes, competents i creatives.

De les Concepcionistes valora que són un ajut dins de l’Església per veure en qualsevol persona la creació i l’amor de Déu. De les Religioses Filles de la Caritat, la seva atenció preferencial pels més empobrits i, per acabar, de les Religioses Filles de la Sagrada Família, que fa pocs anys que s’han fet presents a Menorca, tant la branca activa com la contemplativa, va voler posar en relleu la seva capacitat per desenvolupar una evangelització explícita a les parròquies, i el testimoni d’una vida comunitària contemplativa i d’adoració al Santíssim Sagrament, a la clausura del Toro.

Aquesta realitat eclesial mostra que hi ha una voluntat de donar fruits, tot i les dificultats de diferents tipus que han d’assumir les ordres religioses. Però Bosco defensava, al final de la seva exposició, que les congregacions religioses no han de clausurar res, més aviat han de fer un procés intens per ressuscitar, per renovar-se a una vida nova.

Per tant, tots i totes som necessaris, perquè la nostra societat necessita amb urgència persones compromeses. Afirmava el predicador del recés i amfitrió de la trobada, que no hi ha crisi de fe, hi ha crisi d’amor i que l’espiritualitat saneja. Per tant, hem de col·laborar amb l’església local i universal per donar resposta a una pregunta essencial: Què li cal a la nostra societat?, Com hem d’invertir els nostres talents? Què vol el Senyor de nosaltres?  

El recés, amb l’Eucaristia posterior, en la qual es va comentar la paràbola del “Pare bo”, ens va ajudar a discernir-ho i a somiar-ho en comunitat sinodal.

CONFER Menorca

 

Hits: 64