Servir, estimar i perdonar com Jesús

El tridu pasqual de la Passió, Mort i Resurrecció del Senyor ens situa en els dies més importants de l’any per als cristians.

El Dijous Sant vam commemorar la institució de l’Eucaristia i del sacerdoci i, també, és el dia de l’amor fratern, perquè Jesús ens convida a asseure’ns a la seva taula i a compartir el pa i la vida, servint-nos els uns als altres amb amor.

El bisbe Gerard, a la missa que va presidir a la Catedral, va manifestar que “per a Jesús el servei és una condició per entrar al Regne del Cel. A través del lavatori dels peus demostra als apòstols com els estimava i els va marcar la ruta a seguir: servir a tothom.”

 Toni Barber

“El Senyor vol ser el nostre servent, és a prop nostre per enfortir-nos, per rentar-nos els peus. La llei fonamental del cristià consisteix en l’amor, el perdó i en el servei.”

L’amor ve de Déu que ens ha demostrar el seu amor infinit entregant el seu Fill unigènit que ens “estimà fins a l’extrem. Ens ha deixat el seu esperit perquè nosaltres, els seus deixebles, propaguem per tot el mon aquest amor infinit que es desvetllà al misteri de la creu.”

ESCOLTA L’HOMILIA

Toni Barber

Per afavorir el silenci i la pregària, després de les misses, les parròquies van acollir una Hora Santa, un moment d’adoració nocturna per acompanyar Jesús en la seva pregària a l’Hort de Getsemaní abans de la Passió.

Toni Barber

Més fotografies

Autor: Toni Barber

 

Hits: 183