Sinodalitat: cap a octubre de 2024

Després de la celebració de la Primera Sessió de l’Assemblea General Ordinària del Sínode (octubre del 2023), el procés sinodal continua fent passos cap a la Segona Sessió, que tindrà lloc a l’octubre del 2024.

Durant aquest temps, se’ns ha convidat a les Esglésies locals i altres grups eclesials a aprofundir en l’Informe de Síntesi, a partir d’una pregunta fonamental: Com ser una Església sinodal en missió? Aquesta pregunta és l’horitzó cap al qual s’ha projectat el nostre discerniment comunitari en aquesta etapa, amb el desig de mantenir viu el dinamisme sinodal que ha implicat tot el Poble de Déu durant els darrers dos anys.  24 grups sinodals de Menorca han participat en aquest procés sinodal de la segona fase amb molta responsabilitat, discerniment i aportacions.

A continuació, us presentam els textos que han sorgit, tant a Menorca com a nivell nacional, durant aquesta fase del camí sinodal. Per a lllegir-los, clicau damunt els títols:

1) CARTA PASTORAL DEL BISBE GERARD (en català i en castellà)

2) HOMILIA DEL BISBE EN EL DIA DE LA MARE DE DÉU DEL TORO (en català i en castellà)

3) DOCUMENT DE SÍNTESI DE LA DIÒCESI DE MENORCA-CATALÀ

4) DOCUMENTO DE SÍNTESIS DE LA DIÓCESIS DE MENORCA-CASTELLANO

5) DOCUMENTO DE SÍNTESIS NACIONAL

A partir de l’estudi i la reflexió d’aquests documents, els diferents consells diocesans programaran a les seves respectives reunions del mes de juny l’objectiu diocesà pastoral per al curs 2024-25.

També us compartim la butlla del pròxim Jubileu que tindrà lloc a Roma l’any 2025, amb el lema “Pelegrins de l’esperança”

PAPA FRANCISCO: BULA DEL JUBILEO DE 2025

Hits: 224