Testimonis de Fe

Fent camí amb el Poble de Déu

Vaig néixer al si d’una família catòlica. Som el tercer de cinc germans. El meu germà Toni va morir als 15 anys. Sempre el tenc present. També van ser importants en la meva vida les meves germanes, Annita, que va ser religiosa clarissa, Sor Josefina i na Domitila. (Q.e.c.s.)

Em vaig dedicar a la comptabilitat. Vaig estar vinculat uns 50 anys al Centre Catequístic de Sant Miquel, fent de catequista i portant la comptabilitat,  tasca que més endavant també vaig realitzar a la Catedral i la parròquia de Sant Francesc de Ciutadella.

Vaig assistir a un curset de cristiandat. Record molt especialment els exercicis de Sant Ignasi que feia cada any al Toro. Entre els anys 2003 i 2020 vaig ser animador de cant a la Catedral i a la meva parròquia de Sant Francesc. La funció que té “l’animador de cant” és que el Poble de Déu participi amb el cant en els actes litúrgics i, en especial, en l’Eucaristia.

Referents en tenc molts, començant pel diaca Sant Llorenç, que va ser un màrtir del segle III, el qual va entregar la seva vida per Jesucrist. També diferents sants com Joan Pau II, el Beat Huguet i, molt especialment, la Verge Maria i Jesús.

Pel baptisme vaig ser incorporat al Cos Místic de Crist que és l’Església. Compar la fe amb una planta: l’hem de regar amb la pregària i actuant amb un entit cristià en el dia a dia: amb un somriure, un bon dia, tractant bé les persones i, sobretot, amb la pregària.

Valor molt la misericòrdia, que és l’amor de Crist fins a l’extrem i, també, l’exemple del Bon Pastor. Als més joves els hi diria que no vagin tot sols, que facin grup, que formin part dels clubs parroquials, dels escoltes, que escoltin la paraula de Jesús, que preguin i que s’obrin als altres.

Llorenç Mesquida Capella

14-05-2023

Hits: 289