Una església que anuncia l’Evangeli

Ara et toca a tu (i 21)

 

Sí, ara et toca a tu. Aquests escrits que hem anat publicant han volgut ser una invitació personal per tu per tal que assumeixis d’una manera més concreta el teu compromís baptismal i participis d’una manera activa en lamateixa missió salvífica de l’Església. Tu tens la capacitat d’arribar a moltes persones, ambients i situacions on d’altres no poden arribar. La teva visió com a laic et permet encarnar el missatge de l’Evangeli i fer-lo molt més accessible a qui està allunyat o és indiferent. El papa Francesc t’ho deixa prou clar: “en virtut del Baptisme rebut, cada membre del Poble de Déu s’ha convertit en deixeble missioner. Cadascun dels batiats, sigui quina sigui la seva funció en l’Església i el grau d’il.lustració de la seva fe, és un agent evangelitzador… La nova evangelització ha d’implicar un nou protagonisme de cadascun dels batejats” (EG 120).

No cerquis excuses dient que no ho sabràs fer, que no estàs capacitat, que no tens temps, que tu no vals… No esperis el moment idoni, perquè el moment elegit per Déu és ara. No esperis llargues instruccions ni receptes màgiques: si t’has trobat amb Déu, si has fet una experiència real d’Ell, ja estàs preparat per comunicar aquesta experiència de vida als demés. El primer i fonamental anunci és saber-te estimat pel Pare, experimentar que Jesús realment ha mort i ressuscitat per tu i viure obert a la força de l’Esperit que no et deixarà mai d’assistir. Ara et toca a tu, no tenguis por.

 

Àrea de l’Anunci

26-06-2022

Hits: 151