Consell de presbiteri

Per decret de 2 de febrer de 2017, hi formen part tots els preveres seculars incardinats a la diòcesi, els preveres seculars no incardinats a la diòcesi i els preveres membres d’un institut religiós que resideixin a la diòcesi i que exerceixin algun ofici en bé de la diòcesi.

Hits: 539