Carta del Bisbe anunciant la visita del Nunci Apostòlic

Els bisbe de Menorca, Mons. Francesc Conesa, dirigeix aquesta carta a tots els feligresos  per a comunicar tots els detalls de la visita del Nunci Apostòlic a la nostra diòcesi. Trobareu la carta disponible en català i en castellà:

En català: 

Ciutadella, 25 d’abril de 2021

VISITA DEL SR. NUNCI

Benvolguts diocesans:

Per mitjà d’aquest escrit, us comunic que pròximament rebrem a la nostra Diòcesi la visita del Sr. Nunci de la Santedat a Espanya, Mons. Bernardito Auza, qui vindrà a Menorca per acompanyar-nos en la celebració de la nostra patrona, la Mare de Déu del Toro. El Sr. Nunci va arribar a Madrid fa poc temps (al desembre de 2019); per tant, resulta molt convenient i oportú que vagi visitant i coneixent les diverses Diòcesis d’Espanya. Per aquesta raó, el vaig convidar l’any passat a venir a Menorca. La pandèmia del covid-19 ha posposat la seva visita que, finalment, tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de maig.

Els principals actes de la visita seran la vetlla de pregària al Santuari del Toro (divendres dia 7 a les 20’00 h), la trobada amb els sacerdots, diaques i religiosos (dissabte 8 de maig al matí), la celebració de la Missa solemne a la festa de la Mare de Déu (dissabte 8 de maig, 19’00 h. al Santuari) i la celebració a la nostra Catedral de la Pasqua del malalt (diumenge 9 de maig, 12 h. retransmès pel youtube del Bisbat). Rebreu més endavant informació detallada d’aquests actes.

La visita del Nunci apostòlic ens brinda l’oportunitat de manifestar la nostra comunió amb el ministeri del Papa Francesc. Els nuncis o legats apostòlics tenen importants funcions amb vista a fomentar la unitat entre una església particular i el Sant Pare. El dret canònic diu amb claredat que “la tasca principal del Legat pontifici es mirar que cada vegada siguin més estrets i més eficaços els vincles d’unitat entre la Seu Apostòlica i les Esglésies particulars” (cànon 364). La seva presència entre nosaltres és, per això, una manifestació de la sol·licitud del Papa per totes les Esglésies escampades pel món.

Us prec que pregueu pel fruit d’aquesta visita, perquè s’augmentin els llaços de comunió entre l’Església de Menorca i les altres Esglésies de tot el món, presidides en la caritat per Francesc, el successor de Pere. Us convit també a participar en els actes previstos, guardant sempre les normes sanitàries vigents.

Desig que seguiu vivint amb goig aquesta Pasqua i que tingueu un bon començament del mes de maig, en companyia de Maria, la nostra mare.

✠ Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

 

En castellano: 

Ciutadella,  27 de abril de 2021

VISITA DEL SR. NUNCIO

Queridos diocesanos:

Por medio de este escrito, os comunico que próximamente recibiremos en nuestra Diócesis la visita del Sr. Nuncio de su Santidad en España, Mons. Bernardito Auza, quien vendrá a Menorca para acompañarnos en la celebración de nuestra patrona, la Mare de Déu del Toro. El Sr. Nuncio llegó a Madrid hace poco tiempo (en diciembre de 2019), por lo que resulta oportuno que vaya visitando y conociendo las diversas Diócesis de España. Por esta razón, le invité el año pasado a venir a Menorca. La pandemia del covid-19 ha retrasado su visita que, finalmente realizará los días 7, 8 y 9 de mayo.

Los principales actos de la visita serán la vigilia de oración en el Santuario del Monte Toro (viernes día 7 a las 20’00 h), el encuentro con los sacerdotes, diáconos y religiosos (sábado 8 de mayo por la mañana), la celebración de la Misa solemne en la fiesta de la Mare de Déu (sábado 8 de mayo, 19’00 h. en el Santuario) y la celebración en nuestra Catedral de la Pascua del enfermo (domingo 9 de mayo, 12’00 h., retransmitido por el youtube del Obispado). Recibiréis más adelante información detallada de estos actos.

La visita del nuncio apostólico nos brinda la oportunidad de manifestar nuestra comunión con el ministerio del Papa Francisco. Los nuncios o legados apostólicos tienen importantes funciones en orden a fomentar la unidad entre una iglesia particular y el Santo Padre. El derecho canónico dice con claridad que “la función principal del Legado pontificio consiste en procurar que sean cada vez más firmes y eficaces los vínculos de unidad que existen entre la Sede Apostólica y las Iglesias particulares” (canon 364). Su presencia entre nosotros es, por ello, una manifestación de la solicitud del Papa por todas las Iglesias esparcidas por el mundo.

Os ruego que oréis por el fruto de esta visita, para que se acrecienten los lazos de comunión entre la Iglesia de Menorca y las demás iglesias de todo el mundo, presididas en la caridad por Francisco, el sucesor de Pedro. Os invito también a participar en los actos previstos, guardando siempre las normas sanitarias vigentes.

Deseo que sigáis viviendo con gozo esta Pascua y que tengáis un buen comienzo del mes de mayo, en compañía de María, nuestra madre.

✠ Francesc Conesa Ferrer, bisbe de Menorca

 

Hits: 49