Celebració de la pregària missionera 2021: “En mans de Déu, en mans de Maria”

En un clima de confiança i, a la vegada, de precaució per la situació sanitària, es va celebrar la pregària missionera al Santuari de la Mare de Déu del Toro, el passat dimecres dia 11.

Presidits pel Sr. Bisbe, els fidels reunits van posar “En mans de Déu, en mans de Maria” la tasca dels missioners en aquest temps de dificultats per a totes les activitats, tant les nostres –recordem que no s’ha pogut celebrar la Fira de Fornells- com les que duen a terme els missioners, complicades sempre i ara especialment complexes i costoses.

A partir de textos de la profecia d’Habacuc, profeta que dins la desgràcia del seu poble espera confiadament l’acció de Déu i de l’evangelista Mateu, que ens relatà l’episodi del moment de desconfiança de Pere quan Jesús el crida a caminar sobre l’aigua, Mons. Francesc Conesa va reflexionar sobre quina ha de ser la nostra actitud davant les dificultats, fiant en l’acció de Déu i la presència del Senyor, malgrat les dificultats.

A més, es van llegir uns fragments del missatge del Domund 2021 “No podem parlar d’allò que hem vist i hem sentit” del Papa Francesc. És una convidada clara a ser testimonis de la resurrecció del Senyor en un temps en el qual “hem de posar en joc tot allò que hem rebut i ho regalem gratuïtament als demés”.

Després de repartir uns ciris amb la frase “Jesús és Llum: prega i estima”, que ens convida a ser llum per als nostres germans, unes pregàries i el Pare Nostre compartit, els assistents van rebre la benedicció del Sr. Bisbe i van ser enviats a “fer Missió” en els nostres pobles i ciutats.

Hits: 84